Skip to content

Ligestillingsrådet
i Grønland

Sexisme og sexchikane

Sexisme er en fordom eller diskrimination på baggrund af køn, og sexisme er et udbredt problem, som rammer de fleste kvinder og mænd i det grønlandske samfund.

Sexisme udtrykkes på mange måder, såsom at, blive uønsket gramset på i byen, at blive talt nedsættende til, at blive nedvurderet på baggrund af sit køn, eller at blive omtalt med nedværdigende vendinger.

Sexisme er også de traditionelle forventninger vi har til mænd og kvinder, f.eks., at “kvinders plads er i køkkenet”, og “mænd må ikke græde”.

Sexisme og sexchikane hænger ofte sammen.

Sexisme og sexchikane gennemsyrer vores sprog og kultur, og måden at være overfor hinanden på.

Sexisme begrænser ikke kun mænd og kvinders udfoldelses muligheder, men er også med til at nedbryde kvinderne, som oftes er dem, det går ud over.

Sexisme og sexchikane er et stort problem, som de fleste måske ikke tænker så meget over i hverdagen. Og, netop derfor er det så vigtigt, at vi sætter fokus på det, så vi i fællesskab kan forstå, hvad sexisme er, og hvad det gør ved den enkelte.

Det er nødvendigt, at bekæmpe sexisme og sexchikane, hvis vi skal skabe et samfund, hvor alle kan deltage i de demokratiske processer, uden at blive udsat for diskrimination og eksklusion.

I Ligestillingsrådet har vi skabt et forum på Facebook, hvor vi gennem tekster, billeder og små videoklip vil stå i spidsen for en voksende fælles front, som slår fast, at diskrimination, eksklusion, fysiske og verbale overgreb aldrig er orden.

Formandens klumme

Følg med i Formandens klumme. Læs indlæg fra formanden ved at klikke på titlerne herunder eller se alle indlæg ved at klikke her:

Formandens klumme, 8. marts 2022

Fakta: De svageste i vores samfund er kvinder.

  • Kvinderne er de lavest lønnede.
  • Kvinderne tager det tunge læs i hjemmene.
  • Kvinderne tager størstedelen af orloven, når der er … Læs mere

Mændenes dag, 19. november 2021

Mændene i Grønland er under pres. De traditionelle ’mande-jobs’ inden for fiskeri og fangst falder i antal, og i bygder og mindre byer er kønsfordelingen stadigt mere skæv, da mange kvinder flytter derfra til større byer eller udlandet for at uddanne sig. Læs mere

Sexisme og sexchikane sker alle steder

Sexisme og sexchikane sker alle steder, og det er på sin plads at kritisere sexisme og sexchikane i de politiske partier, når det er der, det foregår. Læs mere

 

Ligestillingskampen er ikke et udtryk for mandehad

Jeg fik den smidt i hovedet igen forleden dag;  at ligestillingskampen er et udtryk for mandehad. Læs mere

Lovgivning

§ 2. Ligestillingsrådet har til opgave at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder i det grønlandske samfund. Ligestillingsrådet kan, på eget initiativ, eller efter anmodning, undersøge forhold, der vedrører ligestilling.

#Naliga

Lys eller mørk, vi er lige meget værd. Forskellige nationaliteter, vi er lige meget værd. 
Forskellige modersmål, vi er lige meget værd. 
Forskellige seksualitet, vi er lige meget værd.
Forskellige trosretninger eller ateist, vi er lige meget værd.

Galleri

Grønlands Ligestillingsråd har blandt andet i samarbejde med Arny Koor Mogensen fået produceret portrætter af forskellige mennesker, i led med ligeværdskampagnen #Naliga. Se de flotte billeder i vores galleri her.

Podcasts

“Ligestillingsrådet har i samarbejde med journalisterne AminnguaK Dahl Petrussen og Bibi Nathansen, fået produceret 3 styks podcast, der sætter fokus på ligeværdighed, ligestilling, Ligebehandling, eller manglen derpå.

Nyheder

National ligestillingsdag, 20. maj 2022

“Aperilaa”- Lad os udfordre ligeværdighedsbegrebet i fællesskab. Grønlands Ligestillingsråd har igennem det seneste år udfordret ligeværdighedsbegrebet i et tæt samarbejde med konsulentvirksomheden Greattalks. Resultatet er

Læs mere »

Du har ret til identitet og nationalitet

Grønlands menneskerettighedsinstitutioner kommer med følgende udtalelser ift. Parti Naleraqs forslag til forespørgselsdebat: ”Hvem er grønlænder – hvad vi forstår ved grønlandsk identitet?”. Der er for

Læs mere »
”Ligeværdighed er en forudsætning for ligestilling”