Ligestillingsrådet
i Grønland

Ligestillingsrådet i mere end 20 år

Den 1. juli 1998 blev det uafhængige Ligestillingsråd etableret. Rådet har siden da inden for de bevillingsmæssige rammer og med skiftende formænd og medlemmer forsøgt at påvirke samfundets opfattelse af ligestilling mellem kvinder og mænd.

Rådets oprindelige opgaver blev yderligere udvidet i 2013 således, at Rådet i dag blandt andet skal overvåge ligestillingslovens anvendelse og hvorledes den implementeres i samfundet; give udtalelser; iværksætte aktiviteter af informativ og debatskabende karak-ter; og virke som rådgivende organ for den offentlige forvaltning og dets institutioner, private virksomheder og individer i samfundet. Læs mere

 

Formandens klumme

Følg med i Formandens klumme. Læs indlæg fra formanden ved at klikke på titlerne herunder:

Ligestilling, fordi…

“Når man taler om ligestilling, er mange menneskers første tanke kvindekampen. For mig personligt handler ligestilling om meget mere end det. Læs mere

Ligestilling går begge veje

Som sagt så ofte før, så handler ligestilling lige så meget om at sikre mændenes rettigheder og muligheder, som det handler om at kvindernes. Læs mere

Lovgivning

§ 2. Ligestillingsrådet har til opgave at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder i det grønlandske samfund. Ligestillingsrådet kan, på eget initiativ, eller efter anmodning, undersøge forhold, der vedrører ligestilling.

#Naliga

Lys eller mørk, vi er lige meget værd. Forskellige nationaliteter, vi er lige meget værd. 
Forskellige modersmål, vi er lige meget værd. 
Forskellige seksualitet, vi er lige meget værd.
Forskellige trosretninger eller ateist, vi er lige meget værd.

Galleri

Grønlands Ligestillingsråd har blandt andet i samarbejde med Arny Koor Mogensen fået produceret portrætter af forskellige mennesker, i led med ligeværdskampagnen #Naliga. Se de flotte billeder i vores galleri her.

Podcasts

“Ligestillingsrådet har i samarbejde med journalisterne AminnguaK Dahl Petrussen og Bibi Nathansen, fået produceret 3 styks podcast, der sætter fokus på ligeværdighed, ligestilling, Ligebehandling, eller manglen derpå.

”Ligeværdighed er en forudsætning for ligestilling”