Skip to content

Rådets medlemmer

Ligestillingsrådets sammensætning i 2019

Formanden og medlemmerne udpeges blandt de indstillede for 4 år ad gangen.

Rådets medlemmer

Ligestillingsrådet består af en formand, der udpeges af Naalakkersuisut, ud fra de indstillinger Naalakkersuisut har modtaget ved udpegelse af et nyt råd, og 6 andre medlemmer der er indstillet af de forskellige organisationer og institutioner.

Rådsmedlemmer 2019 – 2022

Katrine Bødker – formand
Indstillet af 8. marts gruppen

KitdlaK Knudsen
Indstillet af GE

Lasarus Mikaelsen
Indstillet af Samtalegruppe for mænd

Bodil Kleist Schierbeck
Indstillet af IMAK

Toku Oshima
Indstillet af KNAPK

Niels Lorentzen
Indstillet af KNAPK

Jakob G. Motzfeldt
Indstillet af SIK