Skip to content

Inatsisit

Angutit arnallu naligiissitaanissaat pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 3, 29. november 2013-meersoq

Kapitali 1
Inatsisip siunertaa

Siunertaq atorneqarfissaalu

§ 1.  Inatsisip siunertarivaa arnat angutillu naligiissitaanerisa siuarsarnissaat, ataatsimoortumillu isumaqatigiinniarnerni pisinnaatitaaffiit assigisaat pitsaanerusulluunniit anguneqanngiffiini atorneqassalluni.

Suiaassuseq pissutigalugu assigiinngisitsinerup inerteqqutaanera

§ 2.  Arnat angutilluunniit suiaassusaat pissutigalugu toqqaannartumik toqqaannanngitsumillu assigiinngisinneqarnissaat inerteqqutaavoq.
Imm. 2.  Arnanik angutinilluunniit peqqusiileqisitsineq kinguaassiuutitigulluunniit peqqusiileqisitsineq aammattaaq inerteqqutaapput.

Nassuiaatit

§ 3.  Inuk suiaassutsini pissutigalugu inummit allamit allatut suiaassusilimmit assigisaanik atugaqartumit ajornerusumik pineqaraangat, allatulluunniit piniarneqaraangat toqqaannartumik assigiinngisitsisoqartarpoq. Aammattaaq naartunermi, erninermi meeravissiartaarnermilu kiisalu erninerup meeravissiartaarnerullu kinguninnguanut atasumik sulinnginnermi pitsaanngitsumik assigiinngisitsinerit tamarmik toqqaannartumik assigiinngisitsinertut isigineqartarput.
Imm. 2.  Aalajangersagaq, suleriaaseq assigisaaluunniit arlaannaannulluunniit attuumassuteqanngitsutut issorinartoq, suiaassutsip aappaanik illua-tungaasumut naleqqiullugu ajornerusumik pinnittoqaraangat toqqaannanngitsumik assigiinngisitsisoqartarpoq. Tamanna suleriaaseq atorneqassanngilaq, aalajangersagaq assigisaaluunniit pissusiviusunik tunngavissaqarpat anguniakkallu inatsisinik malinnittup angunissaanut pisariaqartinneqarpat.

§ 4.  Inuup ataqqinassusiata kanngunarsarnissaanik sunniuteqartumik siunertaqartumilluunniit, aamma pineqartumut qunusaarinnippaluttumik, akeqqersimaartumik, nikassaarpasissumik, nikanarsaarpasissumik nuanniitsumillu misigisimalersitsilluni inuup suiaassusia inuk akuttunngitsumik, naapertuutinngittumillu pineqaraangat peqqusiileqisitsisoqartarpoq.
Imm. 2.  Inuk kinguaassiuutinut attuumassuteqartunik pissusilersuutinik piumassuserinngisaanik nalaataqartinneqaraangat, inuup pineqartup kanngunarsarnissaanik, nikanarsarnissaanik, assigiinngisinneqarnissaanik imaluunniit nukillaarsarnissaanik sunniuteqartumik siunertaqartumilluunniit, kinguaassiuutitigut peqqusiileqisitsisoqartarpoq.

Kapitali 2
Nalunaaruteqartarnerit pisortallu oqartussaasuisa akisussaaffiat

§ 5.  Pisortat oqartussaasuisa suliaqarfimmik iluanni pilersaarusiornerminni ingerlatsinerminnilu naligiissitaaneq tamatuma attuumassuteqarfigisaanni atortussanngortissavaat, aamma pilersaarusiornerminnut ingerlatsinerminnullu ilanngullugu.
Imm. 2.  Suliffeqarfiit pisortallu oqartussaasui 20-t sinnerlugit sulisoqartut, sulisumik suiaassutsikkut agguataarnerat aammalu naligiissitaanerup siuarsarnissaanut sulisutigut anguniakkatigut suliniutit pillugit ukiut allortarlugit Naalakkersuisunut nalunaarusiortassapput naatsorsueqqissaarnermut atugassanik.
Imm. 3.  Nalunaarusiap qanoq ittuunissaanut Naalakkersuisut erseqqinnerusunik malittarisassiorsinnaapput.
Imm. 4.  Imm. 1-imi, 3-milu aalajangersakkat Kalaallit Nunaanni naalagaaffiup oqartussaasuinut atuutinngillat.

Kapitali 3
Ataatsimiititaliat, siulersuisut il.il.

§ 6.  Pisortat ataatsimiititaliaat, siunnersuisoqatigiivi, isumalioqatigiissitaat assigisaallu, inuiaqatigiinnut pingaaruteqartut malittarisassaasa aalajangersarnissaannik piareersaasussatut pilersaarusiortussatulluunniit Naalakkersuisunit pilersinneqartut, imatut inuttalersugaassapput, suiaassutsit arlaat aapparminnit ilaasortamik ataasiinnarmik amerlanerussuteqassallutik.

§ 7.  Naalakkersuisut siulersuisuinut, sinniisoqarfinnut aamma assigisaanik ataatsimoorussamik aqutsisoqatigiinnut ilaasortanik toqqaasuutillugit, toqqaaneq ima ingerlassaaq siuiaassutsit arlaat aapparminnit ilaasortamik ataasiinnarmik amerlanerussuteqassallutik.
Stk. 2. Siulersuisunut, sinniisoqarfinnut aamma assigisaanik ataatsimoorussamik aqutsisoqatigiinnut ilaasortat ilaannaannik Naalakkersuisut toqqaasussaatillugit, imm. 1-imi aalajangersagaq eqqarsaatiginagu Naalakkersuisut ima toqqaasinnaapput, ataatsimoorullugu aqutsisooqatigiit arnat angutillu naligiimmik agguaassimanerat ersersillugu.

§ 8.  Oqartussaasut kattuffiilluunniit, siulersuisunut, ataatsimiititalianut il.il., tak. §§ 6-7, ilaasortassanik inassuteqartartut, Naalakkersuisunit tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit toqqarneqartussaasunik, angummik arnamillu siunnersuuteqartassapput. Ilaasortat amerlanerusut siunnersuutigineqassappata, angutit arnallu amerlaqatigiit siunnersuutigineqartassapput.
Imm. 2.  Oqartussaasut, kattuffiit il.il. imm. 1-imi aalajangersakkamik avaqqutsisinnaapput, immikkut ittunik pissutissaqarunik, taamaattoqarpallu pissutaasoq tunngavilersorluagaasoq Naalakkersuisunut nassuiaatigissallugu.
Imm. 3.  Aalajangersagaq naapertorlugu inassuteqaateqartoqanngippat, Naalakkersuisut inassuteqaammik atuisariaqanngillat. Taamatut pisoqartillugu oqartussaasut kattuffilluunniit pineqartoq nutaanik inassuteqassaaq. Imm. 2 naapertorlugu tunngavilersuutaasoq akuersaarneqarsinnaanngippat assigisaa atuutissaaq.

§ 9.  Qinersinerit tamarmik kingorna siulersuisut, ataatsimiititaliat, il.il. §§ 6-7-inut ilaatinneqartut inuttalersugaanerat pillugu paasissutissanik naatsorsueqqissaarnermut atugassanik Naalakkersuisut piniartassapput.
Imm. 2.  Paasissutissat katersorneqartut tamanut saqqummiunneqassapput.

Kapitali 4
Suliffeqarneq eqqarsaatigalugu arnat angutillu naligiimmik pineqarnissaat

Naligiissitsineq

§ 10.  Sulisitsisoq kinaluunniit, angutinik arnanillu sulisoqartoq, atorfinitsitsinermi, nuutsitaanermi, atorfimmik qaffatsitsinermi sooraarsitsinermilu naligiisitsisassaaq, aamma sulinermi aningaasarsiatigullu atugassarititaasunik assigiissunik atugaqartillugit.

§ 11.  Naartuneq, erninermi sulinngiffeqarneq meeravissiartaarnerluunniit pissutigalugit sulisitsisup aningaasarsiortoq soraarsissinnaanngilaaq, imaluunniit naartunermi, erninermi meeravissiartaarnermilu sulinngiffeqarneq ullormusiallu pillugit Inatsisartut Inatsisaat naapertorlugu aningaasarsiortup sulinngiffeqarnissaminik piumasaqarsimanera pissutigalugu soraarsissinnaanagu.
Imm. 2. Piffissaq aningaasarsiortup sulinngiffeqarnini pissutigalugu peqanngiffigisimasaa, tak. naartunermi, erninermi meeravissiartaarnermilu sulinngiffeqarneq ullormusiallu pillugit Inatsisartut Inatsisaat, suliamut pissutsini qanoq sivisutigisumik sulisimanerup naatsorsorneranut ilanngullugu naatsorsuunneqassaaq. Aalajangersagaq sooraarnerussutisiaqarnermut pissutsinut attuumassuteqanngilaq.
Imm. 3. Angajoqqaat sulinnginnissamut pisinnaatitaaffimminnik atuisimasut, tak. Naartunermi, erninermi meeravissiartaarnermilu sulinngiffeqarneq ullormiusiallu pillugit Inatsisartut Inatsisaat, suliatoqqaminnut, imaluunniit suliamut assigisaanut imminnut ajornerunngitsumut uteqqinnissamut pisinnaatitaaffeqarput, aamma suliffimmi atugassarititaasut suugaluartulluunniit pitsanngoriarsimanerannut, peqannginnermik nalaanni pisinnaatitaaffigisimasaraluaminnut iluaquteqarsinnaatitaallutik.

§ 12.  Sulisitsisoq kinaluunniit, angutinik arnanillu sulisoqartoq, inuussutissarsiutitigut siunnersuineq, inuussutissarsiutitigut ilinniartitaaneq, inuussutissarsiutitigut pikkorissaanerit, ingerlaqqittumik ilinniarneq allamillu ilinniartitaaneq eqqarsaatigalugit naligiissitsissaaq.
Imm. 2.  Kikkulluunniit namminersorlutik inuussutissarsiornissamut, sulinermik inuussutissarsiortut sulisitsisulluunniit kattuffianni kattuffimmiluunniit assigisaani ilaasortaanissamut akuersissuteqarnermik aalajangiisartut tamarmik naligiissitsinissamik pisussaaffeqarput. Naligiissitsinissamik pisussaaffik aamma  imm. 1-imi taaneqartutut siunnersuinermik ilinniartitaanermilluunniit suliaqartunut tamanut atuuppoq.

§ 13.  Atorfinitsitsinermi imaluunniit inuussutissarsiutitigut ilinniartitaanermi il.il. suiaassutsit aalajangersimasut pissarsiariniarneqarnersut imaluunniit piumaneqarnerunersut ussassaarutini allassimassanngilaq.

Aningaasarsiat assigiit

§ 14.  Sulisitsisoq kinaluunniit sulianut assigiinnut sulianullu assinganik naleqartutut isigineqartunut arnanut angutinullu assigiinnik aningaasarsiaqartitsissaaq, aningaasarsiatigut atugassarititaasut ilanngullugit.
Imm. 2.  Suliap nalingata nalilernera pissaaq piginnaasat attuumassuteqartut pissutsillu allat attuumassuteqartut ataatsimoortumik nalilernerisigut.

§ 15.  Sulisitsisup aningaasarsiaqartoq soraarsissinnaanngilaa, pineqartup assigiimmik aningaasarsiaqarnissaq imaluunniit aningaasarsiatigut atugassarititaasut assigiinnissaannik piumasaqaateqarsimanera pissutigalugu.

Kapitali 5
Immikkut ittumik akuersissutit

§ 16.  Kalaallit Nunaanni Naligiissitaanermut Siunnersuisoqatigiit tusarniareernerisigut § 2, imm. 1-imi aalajangersakkamit Naalakkersuisut immikkut ittumik akuersissuteqarnissaq aalajangersinnaavaat. Suliniutip siunertaviata angutit arnallu periarfissaasa naligiissinneqarnissaannik siuarsaanerunera nalilersuinermi pingaartinneqassaaq.

§ 17.  Kalaallit Nunaanni Naligiissitaanermut Siunnersuisoqatigiit oqaaseqaataannik piniareerlutik, §§ 10, 12-13-ini aalajangersakkanit Naalakkersuisut immikkut ittumik akuersissuteqarnissamik aalajangersinnaapput. Suliaqartitaasussap aalajangersimasumik suiaassuseqarnissaa inuussutissarsiutip ingerlannissaanut ilinniartitaanerulluunniit siunertaanut ilaanersoq naliliinermi pingaartinneqassaaq.

Kapitali 6
Taarsiiffigitinneq kinguneqartitsinerillu

§ 18.  Inuit, inatsit naapertorlugu pisinnaatitaaffimmikkut, tak. §§ 2, 10-12 aamma 14-15, kanngunarsagaasimasut taarsiiffigineqarnissamut akuerineqarsinnaapput.

§ 19.  Aningaasarsiortoq § 11 unioqqutillugu soraarsitaappat, sulisitsisoq taarsiissutinik akiliuteqassaaq. Aningaasarsiortup qanoq sivisutigisumik atorfeqarsimanera suliamilu pissutsit allat aallaavigalugit taarsiissutit aalajangersarneqassapput.

§ 20.  Aningaasarsiortoq § 14-imik unioqqutitsisumik aningaasarsiaqartoq imaluunniit aningaasarsiatigut atugassaqartitaasoq, aningaasarsiat assigiinngissutaasa annertoqataannik taarsiiffigitissinnaavoq.

§ 21.  Naligiimmik pineqarnissamik piumasaqarneq, tak. §§ 10 aamma 12 imaluunniit assigiimmik aningaasarsiaqarnissamik piumasaqarneq, tak. § 15, pissutigalugit aningaasarsiortoq soraarsitaasimasoq taarsiiffigitissinnaavoq. Aningaasarsiortup qanoq sivisutigisumik atorfeqarsimanera suliamilu pissutsit allat eqqarsaatigalugit taarsiissutit aalajangersarneqassapput.

§ 22.  Inatsimmi §§ 10-13-mut unioqqutitsisoqartillugu akiliisitaanermik pineqaatissiisoqarsinnaavoq.
Imm. 2.  Inatsisartut inatsisaat malillugu akiligassiisoqarnissaanik tunngavissaqarpat, inatsisitigut pisinnaatitaasut pisussaatitaasullu Kalaallit Nunaanni Pinerluttulerinermi inatsisit naapertorlugit akiliisitaasinnaapput.

Kapitali 7
Uppernarsaasussaatitaaneq

§ 23.  Inuk §§ 2, 11-15 naapertorlugit eqqunngitsumik pineqarsimasutut imminut isigiguni, pissutsinillu piviusunik toqqaannartumik toqqaannanngitsumilluunniit assigiinngisitsisoqarneranik isumaqalersitsisunik saqqummiussisinnaappat, taava naligiissitsinissamik tunngaveqarnerup avaqqunneqarsimannginnera illuatungiusup uppernarsaasertussanngussavaa.
Imm. 2.  Inuk naligiimmik pineqarnissamik piumasaqaammik, tak. § 15, saqqummiussinermi kingorna kingusinnerpaamik ukiup ataatsip ingerlanerani soraarsinneqarpat, suliffeqarfimmut tunngatillugu soraarsitsinerup tunngavissaqarluarnera sulisitsisup uppernarsaasertussaavaa.

§ 24.  Inuk naartunerminik sulisitsisumut nalunaarnermi, tak. § 11, imm. 1, kingorna soraarsitaappat, soraarsitsinerup naartunermut attuumassuteqannginnerata uppernarsarnissaa sulisitsisup pisussaaffigaa.

Kapitali 8
Atorsinnaanngiffii

§ 25.  Inuup inatsisit naapertorlugit pisinnaatitaaffini iperaannarsinnaanngilai.
Imm. 2.  Aalajangersakkat inatsimmik eqqortitsinngitsut, imaluunniit inuk inatsisit naapertorlugit pisinnaatitaaffimminik iperaaginnarsimatillugu, ataasiakkaanut ataatsimoortumilluunniit isumaqatigiissutinut, suliffeqarfiup iluani malittarisassanut kiisalu peqatigiiffiit il.il. malittarisassaannut ilaasut atorsinnaassuseqanngillat.

Kapitali 9
Kalaallit Nunaanni naligiissitaanermut siunnersuisoqatigiit

Naligiissitaanermut siunnersuisoqatigiit pilersinnerat

§ 26.  Naligiissitaanermut siunnersuisoqatigiit naalakkersuinikkut arlaannaannulluunniit attuumassuteqanngitsut Naalakkersuisut pilersissavaat.

Naligiissitaanermut siunnersuisoqatigiit  suliassaat

§ 27.  Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiinni angutit arnallu naligiissitaanissaasa siuarsarnissaat Naligiissitaanermut siunnersuisoqatigiit suliassaraat. Pissutsit naligiissitaanermut tunngasut Naligiissitaanermut Siunnersuisoqatigiit qinnuigineqarnermikkut, imaluunniit namminneq suliniuteqarnermikkut misissorsinnaavaat.
Imm. 2.  Naligiissitaanermut Siunnersuisoqatigiit makku suliarissavaat:
1)  Inatsisip atorneqarnera inuiaqatigiinnilu qanoq atuutsitaanera nakkutigalugu.
2)  Naalakkersuisut apeqquteqaateqarnerisigut oqaaseqaateqartassalluni, tak. §§ 16-17. Oqaaseqaatit tamanit takuneqarsinnaassapput.
3)  Ingerlatat paasissutisseerpalaartut oqallinnermillu pilersitsisartut aallartillugit.
4)  Pisortat ingerlatsinerannut pisortallu suliffeqarfiinut, suliffeqarfinnut namminersortunut inuiaqatigiinnilu inunnut ataasiakkaanut siunnersuisoqatigiittut suliaqassalluni.
Imm. 3.  Naligiissitaanermut Siunnersuisoqatigiit saniatigut suliarisinnaavai:
1)  Pisortat suliffeqarfiini suliffeqarfinnilu naligiissitaanermut sinniisunik ikiorsiineq.
2)  Iliuutsit naligiissitaanermut tunngasut pillugit oqartussaasunut il.il. isumassarsianik siunnersuutinillu suliarinninneq.
3)  Suiaassutsit inissisimaffiisa qangatoortut pitsaanngequtaasa allanngortinneqarnissaanik siunertaqartunik paasisitsiniaaneq.
4)  Pisortat suliffeqarfiinik kattuffinnillu allanik, suiaassutsimut attuumassuteqartumik persuttaasarnerup akiorneranik siunertaqartunik suleqateqarneq.
5)  Assigiimmik aningaasarsiaqarneq, suliffeqarnermullu tunngasuni ajornartorsiuteqarfiit suiaassutsinik assigiinngisitsiffiusut allat sulissutigalugit.
Imm. 4.  Naligiissitaanermut Siunnersuisoqatigiit ukiut tamaasa Naalakkersuisunut Inatsisartunullu nalunaarusiortassapput.

Naligiissitaanermut Siunnersuisoqatigiit aaqqissugaanerat

§ 28.  Naligiissitaanermut Siunnersuisoqatigiit kattullutik ilaatigut makkununnga tunngasunik tamatigoortunik ilisimasaqassapput:
1)  Sulisoqarnermut tunngasuni pissutsit, tamatumani aningaasarsiaqartut sulisut sulisitsisullu pisinnaatitaaffii, pisussaaffii soqutigisaallu eqqarsaatigineqarlutik.
2)  Meeqqat inuusuttut pisinnaatitaaffii soqutigisaallu, ingerlalluarnissamut, ineriartornermi, ilinniartitaanermilu atugassarititaasut ilanngullugit.
3)  Suiaassutsit inooqatigiinnikkut inuiaqatigiinnilu inissisimaffii, suiaassutsit ataasiakkaat pisinnaatitaaffii, pisussaaffii soqutigisaallu ilanngullugit.
Imm. 2.  Naligiissitaanermut Siunnersuisoqatigiit arfineq-marlunnik ilaasortaqarput, taakkunannga siulittaasoq ataaseq ilaasortallu sinneri arfinillit Naalakkersuisut toqqassavaat. Naalakkersuisut Naligiissitaanermut Siunnersuisoqatigiinnik inuttaliinerminni suiaassutsit arlaannik aapparminnit ataasiinnarmik amerlanerusunik toqqagaqassapput.
Imm. 3.  Siulittaasoq ilaasortallu sinneri toqqarneqartassapput piffissamut ukiunik sisamanik sivisussusilimmut. Ilaasortaq toqqagaasoq tunuarpat, tunuartitaappat imaluunniit suliamini isumaginnissinnaajunnaarpat, nutaamik toqqaasoqassaaq. Nutaamik toqqaasoqarnissaata tungaanut ilaasortat ilaasortatut atuutissapput.
Imm. 4.  Ataasiaannarluni toqqarneqaqqittoqarsinnaavoq.

§ 29.  Toqqagassatut inassutigineqartut akornannit Naalakkersuisut siulittaasoq toqqassavaat.
Imm. 2.  Kattuffiit aningaasarsiaqartunik sulisitsisunilluunniit sullissisut inassuteqarnerisigut Naalakkersuisut ilaasortamik ataatsimik marlunnilluunniit toqqaassapput.
Imm. 3.  Kattuffiit, peqatigiiffiit, suliffeqarfiit il.il. meeqqanik inuusuttunillu sullissisut, imaluunniit meeqqat inuusuttullu pillugit suliaqartut inassuteqarnerisigut Naalakkersuisut ilaasortamik ataatsimik marlunnilluunniit toqqaassapput.
Imm. 4.  Kattuffiit, peqatigiiffiit, suliffeqarfiit il.il. ilinniartitaanermik, atuarfinnik ilisimatusarnermilluunniit suliaqartut inassuteqarnerisigut Naalakkersuisut ilaasortamik ataatsimik marlunnilluunniit toqqaassapput.
Imm. 5.  Kattuffiit, peqatigiiffiit, suliffeqarfiit il.il. suiaassutsit inissisimaffiinik imaluunniit suiaassutsit ataasiakkaat soqutigisaannik pisinnaatitaaffiinillu suliaqartut inassuteqarnerisigut Naalakkersuisut ilaasortamik ataatsimik marlunnilluunniit toqqaassapput.
Imm. 6.  Piginnaaneqarfinnik § 28-mi taaneqartunik ataatsimik arlaqartunilluunniit toqqagassatut inassutigineqartut ilisimasaqarfeqassapput.
Imm. 7.  Kattuffiit, peqatigiiffiit, suliffeqarfiit il.il. Naligiissitaanermut Siunnersuisoqatigiinnut toqqagassanik inassuteqaateqartut, tak. imm. 2-5, suiaassutsinit marluusunit tamanit amerlaqatigiinnik toqqagassatut inassuteqaateqartassapput.
Imm. 8.  Kattuffiit, peqatigiiffiit suliffeqarfiillu suut siunnersuisoqatigiinnernut ilaasortanik inassuteqarsinnaanerat pillugu Naalakkersuisut erseqqinnerusunik malittarisassiorsinnaapput.

§ 30.  Siunnersuisoqatigiinni ilaasortaq ukiut toqqagaaffiusut sisamat qaangiutsinnagit Naalakkersuisut tunuartissinnaavaat, piumasaqaatit tulliuttut arlaat ataaseq eqqortinneqarpat:
1)  Inatsisip malitsigisaanik suliassat suliarinissaat ilaasortamit sakkortuumik sumiginnarneqarnerat.
2)  Suliassat inatsimmi allassimasut ilaasortamit toqqissisimanartumik suliarineqarnissaasa tatigineqarneranik annikillisaataaqisumik ilaasortaq iliuuseqarpat.
3)  Ilaasortaq tunuartitaasussatut Naligiissitaanermut Siunnersuisoqatigiit ilaasortaanit sisamanit inassutigineqassaaq, Naalakkersuisullu misissuisoqareernerata kingorna isumaqarpata tunuartitsinissaq pisariaqartoq. Inassuteqaat allaganngortitaassaaq tunngavilersugaallunilu.

§ 31.  Naligiissitaanermut Siunnersuisoqatigiit suliassatik naapertorlugit malittarisassatik namminneq aalajangersassavaat, tak. § 27.

Naligiissitaanermut Siunnersuisoqatigiit allattoqarfiat

§ 32.  Naligiissitaanermut Siunnersuisoqatigiit namminneq allattoqarfitsik ulluinnarni suliassanik isumaginnittussaq pilersissavaat.
Imm. 2.  Namminersorlutik Oqartussani malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit Naligiissitaanermut Siunnersuisoqatigiit allattoqarfiup sulisuinik atorfinitsitsinissamut soraarsitsinissamullu pisinnaatitaapput.

Aningaasalersuineq

§ 33.  Naligiissitaanermut Siunnersuisoqatigiit Landskarsimit tapiiffigineqarnermikkut aningaasalersorneqassapput.
Imm. 2.  Tamatuma saniatigut Naligiissitaanermut Siunnersuisoqatigiit suliaminnut atugassaminnik suleqatigiiffinnut namminersortunut pisortallu oqartussaasuinut aningaasanik qinnuteqarnissamut periarfissaqarput.
Imm. 3.  Naligiissitaanermut Siunnersuisoqatigiit suliassaqarfimmi iluini, tak. § 27, isertitaqarnermik kinguneqartunik suliaqarsinnaapput.

§ 34.  Inatsisartunut, Naalakkersuisunut il.il. ilaasortat akissarsiaat pillugit Inatsisartut Inatsisaanni malittarisassat naapertorlugit, Naligiissitaanermut Siunnersuisoqatigiinni ilaasortat akissarsiaqassapput, ullormusiaqartinneqarlutik angalanermullu atasumik aningaasartuutinik taarsiiffigineqartassallutik. Aningaasartuutit taakku Landskarsimit ukiumoortumik tapiissutit iluini akilerneqartassapput.

Missingersuutit naatsorsuutillu

§ 35.  Naligiissitaanermut Siunnersuisoqatigiit ukiumut tulliuttumut missingersuutinut siunnersuummik Naalakkersuisunut siunnersuuteqartassapput. Siunnersuut isertitassatut aningaasartuutissatullu naatsorsuutigineqartut missingerneqarnerannik imaqassaaq. Peqatigisaanillu ukiumut tulliuttumut Landskarsip tapiissutaasa annertussusissaannut siunnersuut saqqummiunneqassaaq.

§ 36.  Naligiissitaanermut Siunnersuisoqatigiit ukiumoortumik naatsorsuusiortassapput, taakkulu kukkunersiuisumit piginnaatitaasumit kukkunersiorneqartassallutik.

Kapitali 10
Atuutilerfia atorunnaarsitsinerlu

§ 37.  Inatsit ulloq 1. Januar 2014 atuutilissaaq.
Imm. 2.  Ataatsimiititalianut siulersuisunullu tak. §§ 6-7, inatsisip atuutilerfiata kingorna tullianik inuttalersueqqinnermi aatsaat atuutilissaaq.
Imm. 3.  Inuttalersugaanissaq aaqqissugaanerlu pillugit aalajangersakkat, tak. §§ 28-29, naligiissitaanermut siunnersuisoqatigiinnut aatsaat 1. Januar 2015 atuutilissapput.
Imm. 4.  Tassunga peqatigitillugu uku atorunnaarsinneqarput:
Kalaallit Nunaanni Naligiissitaanermut Siunnersuisoqatigiit pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 5, 20. maj 1998-imeersoq.
Arnat angutillu naligiissitaanissaat pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 7, 11. april 2003-meersoq.

Namminersorlutik Oqartussat, 29. november 2013

Aleqa Hammond

Naligiissitaanissamut Siunnersuisoqatigiit pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisaat nr. 8, 11. april 2003-meersoq(Naligiissitaanissamut Siunnersuisoqatigiit inuttalersugaanerat)

§ 1

Naligiissitaanissamut Siunnersuisoqatigiit pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 5-imi 20. maj 1998-imeersumi uku allanngortinneqassapput:

1. § 3 ima oqaasertaqassaaq:
§ 3. Naligiissitaanissamut Siunnersuisoqatigiit ilaasortarai siulittaasoq ilaasortallu arfinillit. Naalakkersuisut siulittaasumik toqqaassapput. Suliniaqatigiiffiit imm. 2 aamma 7-mi taaneqartut inassuteqarnerat naapertorlugu Naalakkersuisut ilaasortanik arfinilinnik toqqaassapput. Siulittaasoq ilaasortallu ukiunut sisamanoortumik toqqarneqassapput Naligiissitaanermut Siunnersuisoqatigiit pilersinneqarfiat aallarnerfigalugu. Ilaasortat toqqarneqarneranni arnat angutillu amerlaqatigiinnissaat Naalakkersuisut anguniassavaat. Arnat angutillu tamarmik ikinnerpaamik pingasunik sinniisuutitaqassapput.
Imm. 2. Sulinermik inuussutissarsiuteqartut kattuffii anginerpaat pingasut ataatsimoorlutik sapinngisamik ajornanngippat angummik arnamillu inassuteqassapput, kattuffiit taakkua arlaannut ilaasortaasunik.
Imm. 3. Sulisitsisut peqatigiiffii anginerit pingasut aamma KNAPK peqatigiillutik sapinngisamik ajornanngippat angummik arnamillu, kattuffiit taakku arlaannut ilaasortaasunik, inassuteqassapput.
Imm. 4. Kattuffiit uku, meeqqanut inuusuttunullu tunngassutilinnik suliaqartuusut, ataatsimoorlutik sapinngisamik ajornanngippat angummik arnamillu inassuteqassapput, kattuffiit arlaannut ilaasortaasunik:
1) Tulararfik, nuna tamakkerlugu ulloq unnuarlu paaqqinnittarfiit peqatigiiffiat.
2) KANUKOKA, meeqqanut inuusuttunullu suliassaqarfimmi kommunini atorfeqartunut.
Imm. 5. Kattuffiit peqatigiiffiilluunniit uku meeqqanik inuusuttunillu sullissisuusut imaluunniit sulisut meeqqanut inuusuttunullu tunngasunik suliallit soqutigisaannik ingerlatsisut peqatigiillutik sapinngisamik ajornanngippat angummik arnamillu, kattuffiit taakku arlaannut ilaasortaasunik, inassuteqassapput:
1) Sorlak
2) Perorsaasut Ilinniarsimasut Peqatigiiffiat, PIP
3) AK, isumaginninnermi siunnersortit eqqarsaatigalugit
4) PPK.
Imm. 6. Arnat Peqatigiit Kattuffiat aammalu Qimarnguiit Kattuffiat ataatsimoorlutik arnamik inassuteqassapput Kattuffiit arlaannut ilaasortaasumik.
Imm. 7. Kalaallit Nunaanni angutit oqaloqatigiittartoqatigiit ataatsimoorlutik angummik inassuteqassapput oqaloqatigiittartoqatigiit arlaannut ilaasortaasumik.”

2. § 4 ima oqaasertaqassaaq:
§ 4. Suliniaqatigiiffiit § 3 imm. 2 – 5-imi taaneqartut Naligiissitaanissamut Siunnersuisoqatigiinni ilaasortaatitartik suliaminik ingerlatsisinnaajunnaarpat, imaluunniit kattuffimmi/peqatigiiffimmi ilaasortaasutut piumasaqaataasut piviusunngortissinnaajunnaarpagit, sapinngisamik angummik arnamillu inassuteqassapput.
Imm. 2. Kattuffiit § 3 imm. 6-imi taaneqartut Naligiissitaanissamut Siunnersuisoqatigiinni ilaasortaatitartik suliaminik ingerlatsisinnaajunnaarpat ataatsimoorlutik arnamik inassuteqarsinnaapput.
Imm. 3. Angutit oqaloqatigiittartoqatigiit § 3 imm. 7-mi taaneqartut, Naligiissitaanissamut Siunnersuisoqatigiinni ilaasortaatitartik suliaminik ingerlatsisinnaajunnaarpat ataatsimoorlutik angummik inassuteqarsinnaapput.”

§ 2

Inatsisartut peqqussutaat manna 1. maj 2003-mi atuutilerpoq.

Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 11. april 2003

Hans Enoksen

Finn Karlsen

Naligiissitaanissamut Siunnersuisoqatigiit pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 5, 20 maj 1998 -imeersoq

Kapitali 1.
Naligiissitaanissamut Siunnersuisoqatigiit pilersinneqarnerat.

§ 1. Naalakkersuisut Naligiissitaanissamut Siunnersuisoqatigiinnik pilersitsissapput.

Kapitali 2.
Naligiissitaanissamut Siunnersuisoqatigiit suliassaat.

§ 2. Naligiissitaanissamut Siunnersuisoqatigiit inuiaqatigiinni kalaallini angutit arnallu na- ligiissitaanerata siuarsarneqarnissaa sulissutigisassaraat. Naligiissitaanissamut Siunnersuisoqatigiit namminneerlutik, imaluunniit qinnuigineqarlutik, pissutsit naligiissitaanissamut tunngasut misissorsinnaavaat.
Imm. 2. Naligiissitaanissamut Siunnersuisoqatigiit aammattaaq:
1) inuiaqatigiit ineriartornerat malinnaaffigissavaat,
2) Namminersornerullutik Oqartussanut, kommuninut namminersortunullu naligiissitaanermut tunngasutigut siunnersuisassapput,
3) Nunani Avannarlerni naligiissitaanissamut siunnersuisoqatigiinnut siunnersuisuusunut attaveqaataassapput aamma
4) naligiissitaaneq pillugu innuttaasunut oqartussaasunullu paasisitsiniaaqqusillunilu paasisitsiniaanermi suleqataassapput.
Imm. 3. Naligiissitaanissamut Siunnersuisoqatigiit ukiut tamaasa ukiumi qaangiuttumi sulineq pillugu Naalakkersuisunut Inatsisartunullu nalunaarusiortassapput. 

Kapitali 3.
Naligiissitaanissamut Siunnersuisoqatigiit aaqqissuussaanerat.

§ 3. Naligiissitaanissamut Siunnersuisoqatigiit ilaasortarai siulittaasoq ilaasortallu qulit. Naalakkersuisut siulittaasussamik toqqaassapput. Suliniaqatigiiffiit partiillu imm. 2 aamma 3-imi taaneqartut inassuteqarnerat naapertorlugu Naalakkersuisut ilaasortanik qulinik toqqaassapput. Siulittaasoq ilaasortallu ukiunut sisamanoortumik toqqarneqassapput Naligiissitaanissamut Siunnersuisoqatigiit pilersinneqarfiat aallarnerfigalugu. Ilaasortat toqqarneqarnerani arnat angutillu amerlaqatigiinnissaat Naalakkersuisut anguniassavaat. Arnat angutillu tamarmik ikinnerpaamik sisamanik sinniisuutitaqassapput.
Imm. 2. Suliniaqatigiiffiit uku tamarmik ilaasortassamik sapinngisamik ajornanngippat angummik arnamillu inassuteqassapput:
1) Kommunit Kattuffiat,
2) Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat
3) Sulisitsisisut peqatigiiffii
4) Nunatsinni Atorfillit Kattuffissuat
5) KNAPK
6) Arnat Peqatigiit Kattuffiat
7) SORLAK
Imm. 3. Partiit pingasut Inatsisartuni sinniisuutitaqarnerpaat tamarmik immikkut ilaasortaatitassaminnik sapinngisamik angummik arnamillu inassuteqassapput.

§ 4.Suliniaqatigiiffiit § 3 imm. 2-mi taaneqartut sapinngisamik angummik arnamillu inassuteqarsinnaapput Naligiissitaanissamut Siunnersuisoqatigiinni ilaasortaatitartik:
1) suliniaqatigiiffimmut ilaasortaajunnaarpat, imaluunniit
2) suliaminik ingerlatsisinnaajunnaarpat.
Imm. 2. Partiit § 3 imm. 3-mi taaneqartut Naligiissitaanissamut Siunnersuisoqatigiinni ilaasortaatitartik suliaminik ingerlatsisinnaajunnaarpat sapinngisamik angummik arnamillu inassuteqarsinnaapput.

§ 5. Naligiissitaanissamut Siunnersuisoqatigiit suleriaasissartik namminneq aalajangersassavaat.

Naligiissitaanissamut Siunnersuisoqatigiit allattoqarfiat.

§ 6. Naligiissitaanissamut Siunnersuisoqatigiit ulluinnarni suliassat ingerlanneqarfissaannik namminneq allattoqarfissaminnik pilersitsissapput.
Imm. 2. Naligiissitaanissamut Siunnersuisoqatigiit allattoqarfimmi sulisunik atorfinitsitsinissamut soraarsitsinissamullu oqartussaaffeqarput. Allattoqarfimmi sulisunik atorfinitsitsinermi soraarsitsinermilu il.il. atugassarititaasut eqqarsaatigalugit Namminersornerullutik Oqartussani sulisut pillugit aalajangersakkat sukkulluunniit atuuttut malissallugit Naligiissitaanissamut Siunnersuisoqatigiit pisussaatitaapput.

Kapitali 4.
Aningaasalersorneqarnera.

§ 7. Naligiissitaanissamut Siunnersuisoqatigiit landskarsimit tapiissutitigut aningaasalersorneqarput.
Imm. 2. Tamatuma saniatigut Naligiissitaanissamut Siunnersuisoqatigiit suliniaqatigiiffinnit namminersortunit pisortanilluunniit oqartussaasunit suliaminnut atugassaminnik aningaasassarsiorsinnaapput.
Imm. 3. Naligiissitaanissamut Siunnersusisoqatigiit siunertamik iluanni, tak. § 2, isertitaaqarfiusartunik ingerlataqarsinnaapput.

§ 8. Naligiissitaanissamut Siunnersuisoqatigiit ilaasortaat Inatsisartunut, Naalakkersuisunut il.il. ilaasortat akissarsiaqartinneqarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaanni malittarisassat malillugit akissarsiaqartinneqassapput, ullormusiaqartinneqassallutik, angalanerminnilu a-ningaasartuutaat akilerneqartassallutik. Aningaasartuutit taakku landskarsimit ukiumut tapiissutit iluannit aningaasartuutigineqassapput.

Missingersuutit naatsorsuutillu

§ 9. Naligiissitaanissamut Siunnersuisoqatigiit ukiut tamaasa Naalakkersuisunut ukiumi tullermi aningaanut inatsiseqarfiusumi missingersuutissatut siunnersuutinik saqqummiussaqartassapput. Siunnersuut isertitarissangasat aningaasartuutigissangasallu missingerneqarnerinik imaqartassaaq. Tamatumunnga peqatigitillugu Naligiissitaanissamut Siunnersuisoqatigiit u-kiumi aningaasanut inatsiseqarfiusumi taaneqartumi landskarsimit tapiissutit amerlassusissaat pillugu siunnersuuteqassapput.
Imm. 2. Naalakkersuisut ukiumut aningaasanut inatsiseqarfiusumut tullermut missingersuutinut landskarsimillu tapiissutit amerlassusissaanut siunnersuutit tunniunneqarfissaannik killissaliissapput.

§ 10. Naligiissitaanissamut Siunnersuisoqatigiit naatsorsuutaasa ukioq aningaasanut inatsisesaqarfiusoq malissavaat. Ukiumut naatsorsuutit kukkunersiuisumit kukkunersiuisutut sulinissaminut akuerineqarsimasumit kukkunersiorneqartassapput.

§ 11. Naligiissitaanissamut Siunnersuisoqatigiit Naalakkersuisut piffissaliussaata iluani ukiumut naatsorsuutit kukkunersiukkat kukkunersiuisup oqaaseqaataanik ilallugit Naalakkersuisunut akuerisassanngorlugit saqqummiutissavaat.

Kapitali 5.
Atortuulerfia.

§ 12. Inatsit manna ulloq 1. juli 1998 atortuulerpoq.
Imm. 2. Tamatumunnga peqatigitillugu Kalaallit Nunaanni Arnat Angutillu Naligiissitaalernissaat Pillugu Ataatsimiititaliaqalernissaanik Inatsisartut inatsisaat nr. 17, 8. november 1985-imeersoq atorunnaarsinneqarpoq.

Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 20. maj 1998

Jonathan Motzfeldt