Skip to content

Strategiplan 2019-2022

Strategiplan 2019-2022

Forord

Ligestillingsrådet har valgt, at det overordnede tema for denne periode er ”Ligeværdighed er en forudsætning for ligestilling”.

Rådet arbejder ud fra den grundholdning, at alle mennesker er lige meget værd, uanset køn, hudfarve, sprog, fysiske og psykiske formåen, uddannelse eller andre forhold. Først når dette vilkår er accepteret, giver det mening at arbejde for ligestilling. Når man er lige meget værd som mennesker, bør man også have de samme rettigheder og forhold, og det er netop essensen i Ligestillingsrådets arbejde.

Denne strategiplan dækker rådets prioriteringer og indsatser for perioden 2019-2022, sådan som rådets medlemmer har vedtaget dem. Planen afspejler desuden de forpligtelser, som er foreskrevet i Inatsisartut-lov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder, og de arbejdsområder, der er beskrevet i rådets forretningsorden.

Mandat

Ligestillingsrådet har ifølge loven til opgave at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder i det grønlandske samfund. Rådet kan undersøge forhold, der vedrører ligestilling enten efter anmodning eller på eget initiativ.

Ligestillingsrådet er politisk uafhængigt og altså ikke bundet af nogen offentlig instans og arbejder på eget initiativ. Dermed sikres det, at rådets arbejde ikke påvirkes af øvrige politiske målsætninger.

Rådet skal:

 • overvåge, hvordan loven bruges og hvordan den implementeres i samfundet
 • udtale sig efter forespørgsel fra Naalakkersuisut, jvf paragrafferne 16 og 17 i førnævnte lov, og udtalelserne skal være offentligt tilgængelige
 • iværksætte aktiviteter af informativ og debatskabende karakter
 • virke som rådgiver for den offentlige forvaltning og dens institutioner, private virksomheder og almindelige borgere

Rådet kan desuden:

 • yde bistand til ligestillingsrepræsentanter i såvel det offentlige som private virksomheder
 • udarbejde ideer og forslag til myndigheder
 • udføre informationsarbejde for at ændre de negative aspekter ved traditionelle kønsroller
 • samarbejde med andre offentlige institutioner og organisationer, der har til formål at modarbejde kønsrelateret vold
 • arbejde for lige løn og andre kønsdiskriminerende problemer på arbejdsmarkedet

Vigtige datoer:

8. mar                Kvindernes Internationale Kampdag

20. maj              National Ligestillingsdag

19. nov              Mændenes Internationale Kampdag

25. nov              International Kampdag mod vold af kvinder

Værktøjskassen

Ligestillingsrådet ønsker og arbejder for at sætte dagsordenen med fakta og holdninger. Rådet ønsker en sober debat i det grønlandske samfund og benytter sig en lang række ”kanaler” for at få sin viden og sine budskaber ud til målgrupperne. Blandt de mange muligheder for information og dialog benytter rådet sig af eksempelvis offentlige møder og events, debatindlæg på såvel sociale medier som mere traditionelle nyhedsmedier, dialogmøder med politikere, pressemeddelelser, hjemmeside og meget mere.

Rådets medlemmer

Ligestillingsrådet består af syv medlemmer, som indstilles fra forskellige grønlandske organisationer og institutioner. Formanden udpeges af Naalakkersuisut blandt de indstillede medlemmer. I perioden 2019 består rådet af:

 • Kathrine Bødker (formand, indstillet af 8. Marts-gruppen)
 • Lasarus Mikaelsen (næstformand, indstillet af Samtalegruppen for Mænd)
 • Kitdlak Knudsen (indstillet af Grønlands Erhverv)
 • Bodil Kleist Shierbeck (indstillet af IMAK)
 • Toku Oshima (indstillet af KNAPK)
 • Niels Lorentzen (indstillet af KNAPK)
 • Jakob G. Motzfeldt (indstillet af SIK)