Skip to content

Hvorfor er ligestilling vigtig?

Den 20. maj 2023 er det National Ligestillingsdag i Grønland og i den anledning har vi rakt ud til politikere, erhvervsfolk, idrætspersoner, kulturpersoner og helt almindelige grønlændere unge som ældre, kvinder, mænd og personer, der identificerer sig anderledes end det for at høre alle deres bud på, hvorfor Ligestilling er vigtigt.

Ligestilling er vigtigt, fordi det er med til at skabe et bæredygtigt samfund, hvor alle talenter får mulighed for at udfolde sig, og hvor alle ressourcer kommer i spil.

Selvom der de senere år har været megen positiv fokus på Ligestilling, og meget er opnået, så er hverken Grønland, Danmark eller resten af verdenen i mål med at skabe ligestilling mellem kønnene. Det skal der fortsat arbejdes for – og det bliver der. Heldigvis.

I believe that gender equality is a fundamental human right that should be upheld and respected in all cultures and communities. We must continue to work towards creating a world where everyone, regardless of their gender, can live, work, and thrive without discrimination.

Owner, Smile Thai Massage

Frihed er meget vigtigt for mig. At kunne komme ud i naturen og have det sjovt. Jeg elsker at sejle alene når jeg får lyst om sommeren og overnatte i hytten og ro kajak alene. Jeg kører selv snescooter om vinteren. Jeg elsker at være kreativ og kan lide at bygge eller skabe forskellige ting selv. Jeg kan fx lægge gulv, male, lave smykker, ordne min bil selv eller bare bruge YouTube for at fixe ting der går i stykker. Man behøver ikke være en mand, håndværker, mekaniker eller handymand for at gøre det.
Hvis andre kan, kan du gøre det endnu bedre, hvis du vil lære det. Det kommer bare an på dig om du vil eller ej.

Uiloq Heilmann, medlem Qamutit SAR

Da diversitet fører til styrke.

Dina Olsen, formand Atorfillit Katuffiat

Vi skal arbejde for tryghed og ligestilling på de sociale medier. Ved digitale krænkelser er ofrene oftest piger og kvinder, og især unge piger i teenagealderen er dominerende i statistikkerne. Konsekvenserne ved digitale krænkelser kan være uoverskuelige, ja til tider livsfarlige for offeret. Ofrene føler sig ofte udstillet og ydmyget, på trods af at det er krænkeren, der gør noget helt forkert og ulovligt.

Det er derfor vigtigt, at børn og unge, både drenge og piger, lærer om egne grænser – og ikke mindst lærer at respektere andres. Det er de voksnes ansvar at lære børn og unge om grænser og god adfærd på de sociale medier. Kun på den måde kan vi i fremtiden opnå en mere ligeværdig dialog på de sociale medier på tværs af køn, alder og sprog.

Bodil Marie & Karoline Damgaard, mor og datter

Vi skal altid stræbe efter et samfund, der bygger på retfærdighed og lighed for alle.
Ligestilling er vigtigt, da det sikrer os alle samme pligter, rettigheder og muligheder uanset, hvem vi er.
Ligestilling giver os alle samme mulighed for at udleve potentialer og leve det liv, vi ønsker.
I vores organisation, Nukissiorfiit, arbejder vi meget med disse værdier, og vi stræber efter at være rollemodeller.

Cicilie Senderowitz, CEO Nukissiorfiit

Ligestilling er i sundhedsfagene en vigtig prioritet. Sundhedsfagene er traditionelt kvinde dominerede fag. Der er stadig forskel i lønnen mellem kvinder og mænd og det skal rettes op.
Det er tanke vækkende at vi i Grønland har store udfordringer med sundhedssektoren og stadig vælger at fastholde en forskel i løn mellem kvinder og mænd. Den politiske indsats for at rette forholdene op skal prioriteres og der skal flere kvindelige ledere til.

Ken Jensen, formand Peqqissaasut Kattuffiat

Vi har bruge for at diskutere, hvordan vi vil arbejde for at fremme ligestilling i Grønland. Jeg synes, at ligestilling er et meget vigtigt emne. Vi lever i en verden, hvor vi har meget at tale om i samfundet. Vi har alle sammen et ansvar for at fremme ligestillingen. Det er vores rettighed.

Rasmine Hansen, medlem Grønlands Ligestillingsråd

For Grønlands Politi er det vigtigt, at ligestilling mellem kønnene afspejles i både vores kontakt med borgerne og internt i organisationen. Et mangfoldigt politi, hvor vi også har fokus på kønssammensætningen, betyder blandt andet, at vi får en endnu større helhedsforståelse og bliver bedre til at håndtere opgaver, hvor det ene køn er mere udsat end det andet, eksempelvis i sager om vold i nære relationer, overgreb og drab på kvinder. Det betyder også, at vi kan være en nuanceret og inkluderende arbejdsplads med flere kvinder som rollemodeller for fremtidige generationer.

Politiet har historisk set været en mandsdomineret verden, men det ser ud til at være ved at vende, og stadig flere kvinder bliver en del af politiet. I Grønlands Politi er næsten 37 % af alle medarbejdere kvinder – blandt politiuddannede medarbejdere er andelen af kvinder 24%. Der er selvfølgelig stadig plads til forbedringer, hvor der særligt i ledergruppen ligger et arbejde mod endnu mere ligestilling på arbejdspladsen.

Vi fortsætter arbejdet med ligestilling, som vi er sikre på vil styrke Grønlands Politi og vores rolle i samfundet.

Bjørn Bay, Politidirektør Grønlands Politi

Ligestilling handler om at skabe lige muligheder. For at sikre folk ligestilling, må vi indimellem behandle dem forskelligt, fordi vi alle har et forskelligt udgangspunkt. Vi har i Grønland brug for alle ressourcer og skal sikre, at alle kan aktive del af samfundet. Uanset om det f.eks. er ligebehandling på baggrund af etnicitet, køn, seksuel orientering eller handicap. I Folketinget har vi ansvaret for, at sikre klar lovgivning til et velfungerende og ligeværdigt samfund på de områder, vi har ansvar for. Det handler om grundlæggende retfærdighed. Det handler om, at forebygge vold, voldtægter og mishandling, ikke mindst af udsatte grupper, herunder særligt børn. Det handler om samtykke ved sex mellem to voksne mennesker. Det handler om at kriminalisere fysisk og psykisk vold. Det handler om, at slå ned på hadforbrydelser. Alt sammen er det med til at skabe et mere trygt og lige samfund, når vi lykkedes med ligestillingen.

Maja Chemnitz, Folketingsmedlem IA

For mig er det vigtigt at vi behandler hinanden ordentligt, med værdighed og respekt for hinanden. Det er også derfor det er vigtigt for mig at arbejde med ligestilling.

Det handler om at vi i alle samfundets lag, også i uddannelsessystemet og arbejdspladser, ikke favorisere ud fra køn, etnicitet eller alder, eller for den sags skyld straffes på baggrund af dette, for at nævne nogle få stigmatiseringer.
Vi er et lille samfund, hvor det handler mere om at ligne hinanden end at være nysgerrig på, hvad vi kan lære af forskellighederne.

Michelle Kielmann Jarl, Program  manager Inuksuk A/S

Et samfund baseret på ligestilling opnår større kreativitet og innovation. Ligestilling fremmer økonomisk vækst og bæredygtig udvikling. Lige muligheder for mine døtres ambitioner, åbner vejen for at de kan udleve deres fulde potentiale.

Kristian Reinert Davidsen, CEO Tusass

Piger og drenge, kvinder og mænd og alt der imellem. Ligestilling handler ikke om at vi skal være ens. Tværtimod handler det om, at vi skal opdage den store styrke, der ligger i mangfoldighed og forskellighed.

Det betyder også, at vi aktivt skal gøre op med den strukturelle ulighed og diskrimination, der fortsat findes. Det kan for nogle være svært at få øje på det, hvis man aldrig har oplevet andet. Men vi må konstant og med nysgerrighed og aktiv handling sikre, at alle reelt har lige muligheder i samfundet og vi netop udnytter forskelligheden.

Jeg er fuldstændig overbevist om, at netop det vil føre det et bedre samfund for alle, og derfor giver det mening at sige som den nigerianske forfatter Chimamanda Ngozi Adichie: “We should all be feminists.”

Maliina Abelsen, Programchef UNICEF

 

Ligestilling for mig er, at vi giver plads til alle individers styrker på en måde, hvor sammensætningen af organisationen afspejler befolkningens sammensætning. På den måde gør vi os bedre sammen.

Verner Hammeken, CEO Royal Arctic Line

Ligestilling er en grundlæggende menneskerettighed, som er vigtig for at sikre retfærdighed og lige muligheder for alle. Men vi er stadig langt fra at opnå fuldstændig ligestilling. Derfor er det vigtigt, at vi arbejder aktivt for at skabe en verden uden ulighed og diskrimination.

Som en del af samfundet har vi alle et ansvar for at sikre ligestilling og bekæmpe stereotyper og traditionelle kønsroller. Det er kun ved at samarbejde, at vi kan skabe en mere lige og retfærdig verden, hvor alle har mulighed for at vælge deres egen livsstil og karriere.

Som ledere i virksomheder har vi samtidig en unik mulighed for at påvirke og fremme ligestilling på arbejdspladsen og i samfundet som helhed, blandt andet ved at skabe et miljø, der fremmer mangfoldighed og giver alle en stemme.

Lad os sammen arbejde for at skabe en verden, hvor ligestilling og retfærdighed er en realitet for alle. Det starter med vores handlinger og vores vilje til at tage ansvar.

Anne Nivika Grødem, CEO Visit Greenland

Kun med lige rettigheder og muligheder, kan mennesker udfolde sit fulde potentiale. Så når vi opnår ligestilling mellem kønnene frigiver vi dels et enormt potentiale, samtidig med at vi skaber et mere balanceret og harmonisk samfund.

Jacob Nitter, CEO Air Greenland

Ligestilling er fundamentet for vores frihed, lige værd og lige muligheder. Det handler om at give både mænd og kvinder muligheden for at forme deres eget liv. Retten til selv at vælge. Ligestilling er afgørende for vores samfund, og der er brug for et menneskesyn, der ser os alle som lige værdige.

Politisk, økonomisk og social ligestilling vil gavne vores samfund og skabe vækst og øget velstand der vil komme os alle til gode. Det er mit ønske og håb at alle børn, drenge og piger der vokser op i Grønland og i verden oplever at de har samme frihed til at vælge, samme muligheder og samme anerkendelse uanset køn.

Krissie Winberg, formand Grønlands Erhverv

Ligestilling er vigtigt i Grønland, fordi det er afgørende for at sikre, at alle borgere har lige adgang til muligheder, ressourcer og rettigheder, uanset køn.

Øget ligestilling bidrager til at nedbryde stereotyper og uligheder, styrke økonomisk vækst og samfundets udvikling. Ligestilling er fundamentalt for at øge trivsel og livskvalitet for både mænd og kvinder.

Ved at sikre alle samme adgang til de forskellige dele af samfundet, er vi med til at sikre et mere bæredygtigtigt samfund hvor alle kan, må og vil bidrage til udviklingen.

Mikkel Andreasen, medlem Grønlands Ligestillingsråd

Retten til ligestilling indebærer, rettigheder for alle, uanset køn og seksuel identitet skal have lige muligheder for at træffe deres egen valg i livet.

Grethe Siegstad, medlem Grønlands Ligestillingsråd

Ligestilling starter med lige deling af opgaver i hjemmet. Når vi deler opgaver hjemme 50/50 bliver det muligt at dele opgaverne udenfor hjemmet 50/50. Min mands opbakning er grund til, at vi begge kan arbejde med det vi brænder for. Så det er op til os hver især at hjælpe hinanden, så vi alle kan arbejde med det vi brænder for.

Susanne Arfelt, CEO Royal Greenland

Ligestilling handler ikke kun om at fjerne ulighed, men også om at forstå, anerkende og værdsætte mangfoldigheden af perspektiver, erfaringer og talenter. Ved at omfavne ligestilling og diversitet kan vi opnå social fremgang, økonomisk vækst og et mere inkluderende samfund, til gavn for hele Grønland.

Martin Kviesgaard, CEO GrønlandsBANKEN

Vi har alle forskellige ting vi er dygtige til. Derfor er det vigtigt, at alle får lige mulighed for at udvikle sig. Vi er alle værdige.

Aviâja E. Lynge, Børnetalsmand

Jeg har en grundlæggende tro på at vi som mennesker bliver beriget af at være flere køn, fordi det giver flere perspektiver og et bredere udsyn. Ligestilling mellem kønnene er for mig ensbetydende med at skabe ensartede muligheder for at udvikle det enkelte menneskes kompetencer. Dermed bliver manglende ligestilling en hæmsko for at udnytte det samlede potentiale i verden, hvilket i min optik aldrig kan være godt.

Fortsat er der et stykke vej at gå i forhold til at skabe ligestilling omkring løn, arbejdsvilkår, barsel og uddannelsesmuligheder. Selv i vores priviligerede samfund idag, hvor der gøres mindre forskel end i vores forældres generation, så er der alligevel ikke ens rettigheder og muligheder for kønnene.

Jeg er af den opfattelse at vi har behov for mere dialog, flere perspektiver og flere initiativer til at skabe større ligestilling mellem kønnene. Og så har jeg slet ikke indregnet i den sammenhæng at køn i vores tid også omhandler andre pronomen (andre typer af kønsbetegnelser)

Michael Binzer, bestyrelsesformand Polar Seafood

For mig handler ligestilling om din ret til at være som du er. Men desværre er virkeligheden sådan i dag, at fastlåste og forældede kønsroller og ulige magtforhold modarbejder drenge og pigers muligheder for at være den de er. Gennem kønsrollerne bliver vi mødt fastlåste forventninger om hvordan drenge og piger skal være og hvad de kan. Det holder os tilbage. Derfor er arbejdet for ligestilling vigtig. For vi har kun ét liv og i det liv skal vi have lov at være den vi er.

Naaja Nathanielsen, Naalakkersuisoq for Finanser og Ligestilling

Ligestilling mellem kønnene kommer os alle sammen til gavn. Det er med til at sikre, at alle talenter får mulighed for at komme frem og dermed med til at skabe mere fremdrift i samfundet.

Vores opgave som samfund er at diskutere og være nysgerrige på, hvorledes vi får skabt de bedste rammer og muligheder for mænd og kvinder mv – og rammerne behøver i den sammenhæng ikke at være faste.

Evner vi at tage den dialog, og magter vi i den sammenhæng også at reflektere over egne forudindtagetheder, så tror jeg helt grundlæggende på, at vi sammen kan skabe et samfund med mere lighed, sammenhængskraft og velstand. Det, synes jeg, er værd at arbejde for.

Britta Keldsen, formand Grønlands Ligestillingsråd