Skip to content

Ligestillingsrelaterede publikationer

Ligebehandling

Status i Grønland 2019

Princippet om lighed og ikke-diskrimination fremgår af Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, vedtaget af FN i 1948 som et grundlæggende menneskeretligt udgangspunkt om, at alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. 

Ikke-diskrimination betyder, at staten skal sikre, at ingen mennesker bliver forskelsbehandlet på grund af køn, race, farve, sprog, religion, politisk eller anden overbevisning, national eller social oprindelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, seksuel orientering eller ethvert andet forhold. 

Denne statusrapport giver et overblik over menneskerettighederne og udviklingen i 2017-2018 på ligebehandlingsområdet i Grønland. I rapporten fremhæves tre temaer med anbefalinger til forbedringer af den menneskeretlige beskyttelse i Grønland. Læs statusrapporten her, og læs mere på www.humanrigts.gl

Køn, uddannelse og befolkningsstrømme 

Opsamling af tværnordiske indspil, erfaringer og praksiseksempler 

Kathrine Bjerg Bennike, Stine Thidemann Faber og Helene Pristed Nielsen 

Klik her for at læse publikationen.

Kvinder og velfærd i Vestnorden

Karin Jóhanna L. Knudsen, MarieKathrine Poppel Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Ingibjörg Lilja Ómarsdóttir
Guðbjörg Linda Rafnsdóttir (redaktør)
 
Klik her for at læse publikationen.

Kön och makt i Norden Del I Landsrapporter

Kirsti Niskanen och Anita Nyberg (red.)

Klik her for at læse publikationen.

Nordiske ungdommers holdninger til likestilling

TORMOD ØIA

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

NOVA Rapport 25/2011

Klik her for at læse publikationen.

Nordiske mænd til omsorgsarbejde!

– En forskningsbaseret erfaringsopsamling på initiativer til at rekruttere, uddanne og fastholde mænd efter finanskrisen

Af Steen Baagøe Nielsen (red.)

Roskilde Universitet

Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning

VELPRO – Center for Velfærd, Profession og Hverdagsliv

Februar 2011

Klik her for at læse publikationen.

Nordisk institut for kundskab om køn, NIKK, 2011

Oversigt over ligestillings- og anti-diskriminationslovgivning, organisation og forvaltningspraksis på Grønland, Færøerne og Åland

GRØNLAND:

Borgere på Grønland som berøres af usaglig forskelsbehandling, dvs. diskrimination, på Grønland må generelt siges at nyde en ringere retsbeskyttelse, end tilfældet er for tilsvarende borgere som er omfattet af lovgivningen i Danmark.

Klik her for at læse publikationen.

Oversigt over ligestillings- og anti-diskriminationslovgivning, organisation og forvaltningspraksis på Grønland, Færøerne og Åland

Borgere på Grønland som berøres af usaglig forskelsbehandling, dvs. diskrimination, på Grønland må generelt siges at nyde en ringere retsbeskyttelse, end tilfældet er for tilsvarende borgere som er omfattet af lovgivningen i Danmark. Læs mere