Skip to content

Rådsmøder

Ligestillingsrådets medlemmer afholder 3 årlige møder.

Dagsorden til Grønlands Ligestillingsrådets rådsmøde nr. 1, XXXX

Pkt. 1            Velkomst ved formanden

Pkt. 2            Godkendelse af dagsorden

Pkt. 3            Godkendelse af mødereferat af den 05. november XXXX. 

Pkt. 4            Meddelelser fra formanden og sekretariatet

•                    Nyt fra forretningsudvalget

Pkt. 5            Sager til orientering

•                    Nordisk kalender og konferencer

•                    Kontakt til og fra pressen

•                    Rejseberetninger

Pkt. 6            Orientering om sager

Pkt. 7            Økonomi

Pkt. 8            Fastsættelse af næste møde samt fastsættelse af næste års møder

Pkt. 9            Eventuelt