Skip to content

#Naliga

Ligeværdighed i mangfoldighed

Mennesker bliver ikke født med de samme forudsætninger eller udgangspunkt, og livs fundamentet for hvert et menneske, kan være meget forskelligt fra den ene til den anden. Nogle fødes ind i familier med masser af ressourcer, og andre med mindre. Nogle er bedre til det boglige, og andre er dygtigere til f.eks. sport, håndværk eller kunst. Fakta er, som bekendt, at vi mennesker har hver vores individuelle træk.

Men, som mennesker er vi ligeværdige.

Alle mennesker er beskyttet af menneskerettigheder, såsom; politiske rettigheder, sociale og kulturelle rettigheder, afskaffelse af alle former for racediskrimination, afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder, og rettigheder for personer med handicap.

Disse rettigheder er medfødte og umistelige, og gælder for alle mennesker. Til trods for dette, er det ikke alle der føler, at der er plads til dem i samfundet, og det er ikke alle, der føler sig velkommen. Faktum er, at mennesker oplever diskrimination på grund af forskellige faktorer, som de ikke selv kan gøre for.

Mange mennesker bliver ekskluderet fremfor at blive inkluderet. At skabe et samfund, baseret på ligeværdighed og inklusion kræver en ihærdig indsats, for det kommer nemlig ikke af sig selv. Og, der er meget at kæmpe for.

Inklusion er lig med accept af mangfoldighed, og styrken ved mangfoldighed er at kunne rumme og anerkende individuelle forskelle, som skal behandles med accept og respekt.


Ligestillingsrådet ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en ressource.

“Vi skal passe på vores demokrati, vores sammen hold, og vores mangfoldighed. Og først og fremmest skal vi passe på hinanden, for vi er alle i samme båd”, siger formanden for Grønlands Ligestillingsråd, Elisa Petersen. ”Det der binder os mennesker sammen er menneskelige værdier; venlighed, åbenhed, og hjælpsomhed”

Kontrasterne i Grønland er mangfoldige

Lys eller mørk, vi er lige meget værd.

Forskellige nationaliteter, vi er lige meget værd. (Bare i Nuuk alene, er vi i følge kilder, mindst 35 nationaliteter).
Forskellige modersmål, vi er lige meget værd. 
Forskellige seksualitet, vi er lige meget værd.
Forskellige trosretninger eller ateist, vi er lige meget værd.

Uddannet eller ikke uddannet, vi er lige meget værd.
Forskellige politiske overbevisninger, vi er lige meget værd. 
Synlige eller usynlige handicaps, vi er lige meget værd. 
Byboer eller bygdeboer, vi er lige meget værd.
Uanset ægteskabelig status er vi lige meget værd.
Moderløse/faderløse eller ej vi er lige meget værd.

Grønlands Ligestillingsråd har i samarbejde med Arny Koor Mogensen fået produceret portrætter af forskellige mennesker, som led i deres ligeværdskampagne #Naliga., som kan følges på Ligestillingsrådets Facebook side.

Folk opfordres til at bidrage med deres egne portrætter under #Naliga, for at vise mangfoldigheden i Grønland. 

Se de flotte billeder (tryk på et billede for at forstørre billedet og for at åbne galleri funktionen og bladr mellem billederne):