Skip to content

"Henter du kaffen?"

Grønlands ligestillingsråd udgiver i tæt samarbejde med lektor, Mette Apollo Rasmussen fra Roskilde Universitet, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, forskningsrapporten “Henter du kaffen” – en analyse af køns (u)lighed i grønlandske organisationer.

I løbet af de seneste årtier har samfundet gennemgået store sociale og kulturelle forandringer, der har præget og ændret på de samfundsmæssige institutioner, hverdagslivet, vores personlighed, vores identitet og vores indbyrdes relationer.

Ændringerne har blandt andet medført en udvikling og forandring af vores traditionelle vaner og skikke. Alligevel har vi stadig ulige vilkår mellem mænd og kvinder indenfor ledelse i de grønlandske organisationer.

Vi ved, at der i dag er langt færre kvindelige end mandlige ledere i de grønlandske organisationer. Hvad der er årsag til den ulige fordeling mellem mandlige og kvindelige ledere, er et spørgsmål, som vi i Grønlands ligestillingsråd har haft et stort interesse i at få afklaret.

Rapportens formål

På trods af, at der er en udvikling på vej, så er der stadig en mangel på ligestilling i de grønlandske organisationer. Udfordringerne om ligestilling ses ofte i det formelle i organisationerne og handler delvist om organisering og processer, der reproducerer og fastholder kønsuligheden. Kønslighed er kun i nogle virksomheder en del af den daglige ledelsesdebat, selvom det har betydning for både produktivitet, arbejdsmiljø, samspillet imellem arbejde og fritid og det, at man får formuleret en række vigtige elementer i ledelse og god organisering. Rapporten kredser om relationerne mellem mænd og kvinder, men problemstillingen handler ikke så meget om køn, som det at kunne indrette organisationerne, så de rummer og gør brug af den diversitet, der potentielt følger med ligestillingen. Igennem rapporten sættes spot på de problemstillinger, ledere beskriver i de grønlandske organisationer, i et forsøg på at stimulere den diskussion, som forekommer nødvendig på området.

Rapportens indhold er primært baseret på interviews, og denne empiriske tilgang skaber adgang til at forstå, hvordan ligestilling omtales og praktiseres i de grønlandske organisationer. Oplevelserne om køn, både muligheder i lighed og problemstillinger, der opstår, når virksomhederne praktiserer ulighed, er blevet udfoldet i 15 interviews med kvindelige ledere og et fokusgruppeinterview med 6 mandlige ledere.

Klik her eller på billedet for at læse rapporten.