Skip to content

Rejserapport for Grønlands Ligestillingsråds Inspirationsrejse til Danmark oktober 2023

Grønlands Ligestillingsråd har planlagt denne rejse til Danmark med det overordnede formål at styrke vores strategiske indsats inden for ligestilling og inklusion i Grønland. Turen har fokuseret på specifikke områder i overensstemmelse med vores strategipunkter for at opnå en dybdegående forståelse og hente inspiration fra danske organisationer og virksomheder, der har demonstreret effektive tilgange inden for vores nøgleområder og som fremadrettet fortsat kan bistå Rådet som sparringspartnere og inspiratorer.

Rejsens indhold

Rejsen og besøgene i Danmark er sammensat med udgangspunkt i Ligestillingsrådets fire vedtagne strategipunkter, der er som følger:

  • Ligestilling på arbejdsmarkedet
  • Kønsrelateret vold
  • Anti-diskrimination
  • Digitale krænkelser


Klik her for at læse hele rapporten.