Skip to content
Om Ligestillingsrådet

Ligestillingsrådet har til opgave at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder i det grønlandske samfund.

Ligestillingsrådet skal bl.a. overvåge lovens anvendelse og hvorledes den implementeres i samfundet. 

Strategi 2023-2026

Grønlands Ligestillingsråd har for perioden 2023-2026 valgt at fokusere på disse 4 emner i deres arbejde for at fremme ligestilling:

  1. Kønsrelateret vold
  2. Kønsligestilling på arbejdsmarkedet
  3. Diskrimination
  4. Digitale krænkelser


Ligestillingsrådet vil skabe fokus på og skabe debat om emnerne, motivere det politiske niveau samt være med til at sikre nultolerance.

"Selvfølgelig er ligestilling vigtig. Det er vigtigt for os alle sammen”