Skip to content

Logoet

Ny tanke – ny bevægelse

Grønlands Ligestillingsråd lancerer et nyt logo med et nyt udtryk, ud fra devisen ”ny tanke – ny bevægelse”.

 I løbet af de seneste årtier har samfundet gennemgået store sociale og kulturelle forandringer, der har præget og ændret på de samfundsmæssige institutioner, hverdagslivet, vores personlighed, vores identitet og vores indbyrdes relationer.

Ændringerne har blandt andet medført en udvikling og forandring af vores traditionelle vaner og skikke. 

Ligestillingsrådets opgave står over for en lang række udfordringer, som særligt påvirker vores traditionelle tankesæt og normer.

Disse forandringer gælder også for Grønlands ligestillingsråd, der siden årsskiftet har arbejdet aktivt med at placerer sig indenfor denne samfundsmæssige udvikling. Dette har medført en gentænkning af rådets selvforståelse, og dette har medført et ønske om at fremstå som et moderne, nutidigt og aktivt organ, der har til hensigt at styrke interessen for og øge deltagelsen indenfor ligestillingsarbejdet i Grønland. 

 Rådet ønsker at vise et mere nutidig billede af sig selv og ønsker at samfundet bliver i stand til at anskue ligestillingsarbejdet fra nye vinkler, da ligestilling er meget mere end ligestilling mellem mænd og kvinder.

Logoet

Cirklen repræsenterer livets cyklus i en evig foranderlighed, hvor samfundet er levende som menneskets forstand.

Cirklerne inde i cirklen repræsenterer mennesker i mange størrelser, farver og former. Alle skal have plads, alle skal have ret til lige muligheder, uden hensyn til køn, race, etnisk oprindelse, nationalitet, religion, tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Fælles