Skip to content

Strategi 2023-2026

Fire fokusemner

Grønlands Ligestillingsråd har for perioden 2023-2026 valgt at fokusere på disse 4 emner i deres arbejde for at fremme ligestilling:

  1. Kønsrelateret vold
  2. Kønsligestilling på arbejdsmarkedet
  3. Diskrimination
  4. Digitale krænkelser


Ligestillingsrådet vil skabe fokus på og skabe debat om emnerne, motivere det politiske niveau samt være med til at sikre nultolerance.

Rådet arbejder med disse emner ved f.eks. samarbejder med interesseorganisationer, politiet, universiteter mv. Ved indsamling af data og viden, udgivelse af kronikker, ved udarbejdelse materiale til fri benyttelse og download, kampagner og ved at arrangere debatskabende arrangementer.

Rådet udarbejder handlingsplaner for emnerne for perioden, og samles flere gange henover året i det videre arbejde indenfor fokusemnerne, og for at fremme ligestillingen i Grønland. Der udarbejdes særskilte handlingsplaner for emnerne, således rådets arbejde er i tråd med strategien for perioden. 

Kønsbetonet vold

Grønlands Ligestillingsråd vil sætte fokus på og skabe debat om den kønsbetonede voldsproblematik i Grønland

Kønsligestilling på arbejdsmarked

Grønlands Ligestillingsråd vil fortsat motivere det politiske niveau til at fastholde en dagsorden, om kønsligestilling på arbejdsmarkedet

Diskrimination

Grønlands Ligestillingsråd vil være med til at sikre nultolerance overfor diskrimination

Digitale krænkelser

Grønlands ligestillingsråd vil sætte fokus på omfanget, indholdet af digitale krænkelser og konsekvenserne heraf