Skip to content

Om os

Ligestillingsrådets mandat

Ligestillingsrådet har til opgave at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder i det grønlandske samfund.

Ligestillingsrådet skal

  • Overvåge, lovens anvendelse og hvorledes den implementeres i samfundet.
  • Give udtalelser efter forespørgsel fra Naalakkersuisut jf. §§ 16. – 17 i Ligestillingsloven. Udtalelserne skal være offentligt tilgængelige.
  • Iværksætte, aktiviteter af informativ og debatskabende karakter.
  • Virke som rådgivende organ for den offentlige forvaltning og dets institutioner, private virksomheder og individer i samfundet.


Ligestillingsrådet kan endvidere

  • Yde bistand til ligestillingsrepræsentanter fra offentlige institutioner og virksomheder.
  • Udarbejde, ideer og forslag til myndigheder mv. om ligestillingsmæssige foranstaltninger.
  • Udføre informationsarbejde med det formål at ændre de negative aspekter ved de traditionelle kønsroller.
  • Samarbejde med øvrige offentlige institutioner og organisationer, der har til formål at modarbejde kønsrelateret vold.
  • Arbejde for lige løn og andre kønsdiskriminerende problemområder på arbejdsmarkedet.


Kompetencer

Ligestillingsloven udstyrer ikke rådet med juridiske kompetencer som et administrativt klageorgan, der ellers kendes fra de øvrige nordiske lande. Der er således ingen administrativ klageadgang hos Grønlands Ligestillingsråd, hverken hvad gælder kønsdiskrimination eller de øvrige diskriminationsområder.

Rådet er politisk uafhængigt, hvilket betyder, at det ikke er bundet af nogen offentlig instans, og det arbejder derfor på eget initiativ. På den måde sikres, at arbejdet i rådet ikke bliver påvirket af øvrige politiske målsætninger.