Skip to content

Tuku og Mala

Grønlands Ligestillingsråd og Børnerettighedsinstitutionen MIO har i samarbejde produceret børnebogen Tuku & Mala, som sætter fokus på ligestilling og børnerettigheder i et børneperspektiv.

Børnebogen udkom i forbindelse med Børnekonventionens 25 års jubilæum, den 20. november 2014, hvor skolernes yngste trin, børnehaver og dagplejerne fik overdraget bogen som en gave til børnene.

Ligestillingsrådet og MIO synes, det er vigtigt, at børn får kendskab til deres rettigheder som børn og får viden om hvad ligestilling også handler om.

Bogen skal skabe stof til eftertanke og refleksion hos det enkelte barn og give plads til, at man i fællesskab snakker om værdierne ved et venskab, selvom man kan være forskellige fra hinanden.

”Det handler om at give plads til forskelle på tværs af køn. Sigtet er, at børn kan være børn og forskellige uanset køn. Ligestilling drejer sig om at give det enkelte barn mulighed for at udfolde sig og udvikle sig fri for begrænsninger betinget af stereotype forestillinger om, hvad henholdsvis drenge og piger kan, skal og må. Der er ingen sandhed om, hvordan piger og drenge skal være”, siger fg. formand for Grønlands Ligestillingsråd, Josef Therkildsen.

Sidst i bogen er der lagt nogle samtalesider ind, så voksne og børn har mulighed for at tale om de emner, der er i historien.