Skip to content

International kampdag mod vold mod kvinder

  • by

Ifølge en undersøgelse, foretaget af Kattunneq, mener 56 % af fagpersonalet, at voldsramte kvinder ofte har et medansvar, hvis de udsættes for vold.

Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført blandt socialrådgivere, personale på familiecen- tre, dagtilbud, skoler, sundhedspersonale og politiet.
Spørgeskemaundersøgelsen var sendt ud til 334 fagfolk, hvoraf 166 have gennemført un- dersøgelsen.

I spørgeskemaundersøgelsen er der flere spørgsmål, blandt andet om holdninger til vold i hjemmet. På et af spørgsmålene er svaret, at 56 % af fagfolkene mener, at voldsudsatte kvinder ofte har et medansvar, hvis de udsættes for vold.

”Det er forkasteligt og undertrykkende, og jeg kan godt forstå, at nogle af de voldsramte kvinder føler sig svigtet af systemet”, siger Kathrine Bødker, formand for Grønlands Lige- stillingsråd.

Vold mod kvinder kan muligvis forklares, men det kan aldrig nogensinde undskyldes. Der kan være mange forskellige årsager til, hvad der kan frembringe vold, men det må aldrig glemmes, at vold dybest set udspringer fra den enkelte. Det er altid et valg, om voldsman- den vil bruge volden til at undertrykke sit offer.

Der findes ikke en bestemt type voldsmand, og vold i hjemmet har ikke nødvendigvis no- get at gøre med økonomisk eller social marginalisering at gøre.
Det er alment kendt, at kvinder der udsættes for vold, udvikler depression, angst, post traumatisk stress syndrom, og lavt selvværd. Dette skaber mistrivsel, utryghed, isolation, magtesløshed og hjælpeløshed.

Når en voldsramt kvinde tager mod til sig for at søge hjælp, vil hun møde forskellige fag- folk. Om det er sundhedspersonalet, politiet, socialrådgiveren, pædagogen, chefen eller kollegaen på arbejdet. Listen er lang.

Vold kan have en frygtelig konsekvens for kvinden. Derfor er det så vigtigt, at kvinden bliver mødt med forståelse og kvalificeret rådgivning, lige så snart hun møder fagfolk.
Der er så vigtigt, at fagfolkene forstår, hvad vold er, og hvilke konsekvenser der er forbun- det med at leve i et voldeligt forhold. Det er vigtigt, at fagfolkene har klare retningslinjer at arbejde ud fra, når de møder en voldsramt kvinde. At blive mødt med forståelse og kvalifi- ceret viden er det, der nogen skal til for at hjælpe kvinden ud af volden.

Desuden har fagfolk skærpet indberetningspligt.

Vold mod kvinder er et samfundsproblem. Et ligestillingsproblem, et velfærdsproblem, et arbejdspladsproblem og et menneskeretligt problem.

Vold mod kvinder koster såvel familien, kvinden, børnene og voldsudøveren og samfundet mange ressourcer.
Derfor er det yderst vigtigt at møde den voldsramte kvinde med forståelse, uden at give hende skylden.

Der er intet, der retfærdiggør brug af vold! Intet!!

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga/ Med venlig hilsen/
Best regards,

Kathrine Bødker, siulittaasoq Mobil: 483417