Skip to content

National ligestillingsdag, 20. maj 2022

“Aperilaa”- Lad os udfordre ligeværdighedsbegrebet i fællesskab.

Grønlands Ligestillingsråd har igennem det seneste år udfordret ligeværdighedsbegrebet i et tæt samarbejde med konsulentvirksomheden Greattalks. Resultatet er et spændende virtuelt dialogværktøj, som lanceres i forbindelse med National ligestillingsdag, den 20. maj 2022.

Dialogværktøjet “Aperilaa”, indeholder forskellige temaer, med en række spørgsmål til hvert tema, som deltagerne kan bruge til at tale om ligeværdighed.

Spørgsmålene er skabt i samarbejde med forskellige repræsentanter fra det grønlandske samfund, som aktivt har bidraget til udvikling af spørgsmålene, gennem flere workshops. Vi mennesker er ikke født med de samme forudsætninger eller udgangspunkt, og vi har hver vores livsfundament, som kan være meget forskellige fra den ene til den anden. Og, vi har hver især forskellige livserfaringer med os.

Trods vores forskelligheder bør vi føle sig som en del af et fællesskab, men under hele processen var det tydeligt, at der er et stort behov for at udfordre og italesætte ligeværdighed mellem mennesker. Når vi taler om ligeværdighed, handler det ikke kun om, at alle skal deltage i et fællesskab, men at det skal handle om, at alle skal kunne indgå i et fællesskab, som ikke er stigmatiserende eller ekskluderende.

Det handler i bund og grund ikke om at være en medspiller eller en modspiller, men at skabe fælles forståelse og respekt for hinandens forskelligheder.

Inklusion er lig med accept af mangfoldighed, og styrken ved mangfoldighed er at kunne rumme og anerkende individuelle forskelle, som skal behandles med accept og respekt.
I Grønland har vi brug for alle talenter og ressourcer i erhvervslivet, i hjemmene, i politik, i uddannelserne. Ligestillingsrådet ser menneskers forskellighed som en vigtig og aktiv ressource, som skal skabe ligeværd og ligestilling i samfundet.

“At, skabe ligestilling er et fællesprojekt, og ligeværdighed er noget vi skaber sammen” –

Kathrine Bødker, formand for Grønlands Ligestillingsråd.

 

Ligestillingsrådet uddeler i forbindelse med national ligestillingsdag, 100 licenser til udvalgte modtagere med et håb om, at de vil bruge dialogværktøjet til at skabe vejen for mere ligestilling i samfundet.

Nunafonden har støttet tilblivelsen af dialogværktøjet “Aperilaa”.

Katrine Bødker, siulittaasoq / formand Mobil: 483417