Skip to content

Ligestilling går begge veje

Ligestilling går begge veje

Som sagt så ofte før, så handler ligestilling lige så meget om at sikre mændenes rettigheder og muligheder, som det handler om at kvindernes.

Mænd har eksempelvis lige så meget ret til at være forælder for deres børn, som kvinder har, hvis man spørger Ligestillingsrådet.

Inatsisartutlov vedr. graviditets- og barselsorlov diskriminerer mændene i mine øjne. Mødre har ret til at gå på graviditetsorlov 14 dage før termin og har 15 ugers barselsorlov fra barnet bliver født.

Fædre har 3 ugers faderorlov – som kan holdes inden for de første 15 uger efter barnets fødsel. (Derudover kan begge forældre på skift deles om 17 ugers forældreorlov.)

Ser man også på, hvor mange mænd kontra hvor mange kvinder, der vinder sager om forældremyndighed, er der også langt flere kvinder end mænd, der får den fulde forældremyndighed.

I min verden er det ikke køn, der bestemmer, hvor god en forælder, du er. Derfor synes jeg også, at det er Ligestillingsrådets ret og pligt at arbejde på mere ligestilling på barselsområdet.

Kathrine Bødker, formand.