Skip to content

Mændenes dag, 19. november 2021

Mændene i Grønland er under pres. De traditionelle ’mande-jobs’ inden for fiskeri og fangst falder i antal, og i bygder og mindre byer er kønsfordelingen stadigt mere skæv, da mange kvinder flytter derfra til større byer eller udlandet for at uddanne sig. Færre mænd end kvinder uddanner sig, og blandt de studerende er der betydeligt flere mænd end kvinder, der falder fra undervejs og ikke gennemfører uddannelsen. Samtidig er der behov for mere uddannet arbejdskraft her i landet.

Statistikkerne viser at der er en majoritet af kvinder på de højere uddannelser i Grønland. Tallene viser også at de fleste selvmord, anstaltsdomme, hjemløse og voldsudøvere, er mænd. Der kan være forskellige årsager til det, men det er nærliggende at rette blikket på og stille spørgsmålstegn ved vores opdragelse af drenge i dette land om at blive til ’rigtige mænd’, som har været fremherskende i mange år.

For at løse de ligestillingsmæssige udfordringer, har vi brug for mændene. Mandlige rollemodeller der taler om andet end fiskerikvoter. For kampe har vi rigeligt af.

Kathrine Bøder, formand
Mobil: 483417