Skip to content

Tag stilling

Jeg synes, at det er på tide, at vi i vores samfund og i vores kultur stiller spørgsmålstegn ved, om der skal en politisag til, for at sexchikane er sandt?

Jeg synes, at det er på tide, at vi i dagens Grønland tager aktivt stillings tagen til og distancerer os fra nedsættende og voldelig adfærd mod kvinder.

Kathrine Bøder, Formand