Skip to content

Rådsmedlemmerne er udpeget for tidsperioden 2023 – 2026

Den 15. februar 2023 holdt Grønlands Ligestillingsråd konstitueret møde. Rådsmedlemmerne er udpeget for tidsperioden 2023 – 2026.

Formanden er Kathrine Bødker, og næstformanden blev Britta Keldsen (GE).

Rådet består udover formandskabet af Rasmine Geisler (indstillet af MIO), Grethe Siegstad, (indstillet af Krisecenter Nuuk) Mads Pedersen, (indstillet af AK) Mikkel Andreassen,(indstillet af Unicef og Foreningen Grønlandske børn)  og Sofus Fenger Hove (indstillet af Greenland+).

Grønlands ligestillingsråd vil under valgperioden sætte fokus på kønsbaseret vold, ligestilling mellem køn på arbejdsmarkedet, nultolerance mod diskrimination, og sætte fokus digitale krænkelser.

”Ligestilling mellem kønnene er en grundsten i vores moderne velfærdssamfund, og forbuddet mod diskrimination mellem mænd og kvinder, fremgår i det grønlandske ligestillingslov.
Men, vi lever i et mangfoldigt samfund, repræsenteret af mennesker der har et andet kønsudtryk end ””mand eller” kvinde”.  Nordiske undersøgelser viser, at transpersoner, interkønnede og nonbinære er en særligt udsat gruppe. Og, vi har gennem vores dialog med LGBT+ miljøet erfaret, at der er et stort behov for at italesætte tabuet om LGBT+. Vi vil i rådet arbejde med at øge ligestilling og mindske diskrimination af LGBT+ personer, blandt andet på arbejdspladsen”.

LGBT+ står for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner.

Kathrine Bødker udtaler endvidere: “jeg glæder mig til samarbejdet med det nye råd og er rigtig glad for, at der er kommet så mangeartede  kompetencer ind i rådet. Specielt bider jeg mærke i, at mænd, der offentligt tør sige sin mening om ligestilling er kommet ind i rådet og ligeledes er det glædeligt, at LGBT+-fællesskabet også nu er repræsenteret i rådet.”

Kathrine Bødker, formand
Kontaktoplysninger: 48 34 17

Formand, Kathrine Bødker

Næstformand, Britta Kjeldsen

Rasmine Geisler, indstillet af MIO

Grete Siegstad, indstillet af Krisecenter Nuuk

Mikkel Andreassen, indstillet af UNICEF og Foreningen Grønlandske børn

Inge Olsvig Brandt