Skip to content

Kampagner

Ligestilling mellem kønnene kommer ikke af sig selv

Ligestillingsrådet igangsætter en oplysnings- og debatskabende kampagne om ligestilling mellem kønnene.

Materialet består af en række lettilgængelig viden om hvad ligestillingen egentlig er, hvad Ligestillingsrådet laver, med en række spørgsmål til debat i hjemmet, som del af studiet eller på arbejdspladsen.

Kønsroller, sexchikane, kvindesyn, mandesyn, og kønskvoter er nogle af de emner materialet tager udgangspunkt i. Materialet kan bruges i undervisningssammenhænge og til at drøfte rettigheder og forpligtelser kønnene i mellem.

Grønland har siden 2003 haft en ligestillingslov med det overordnede formål at sikre, at ingen mennesker oplever forskelsbehandling, på grund af deres køn. I 2013 blev ligestillingsloven revideret så loven i dag omfatter alle ligestillingsrelaterede love, og som noget nyt kriminaliserer sexchikane.