Skip to content

Beat – it

En gruppe unge mellem 14 – 17 år har i samarbejde med Grønlands Ligestillingsråd og Det Grønlandske Kriminalpræventive Råd arbejdet på producere en landsdækkende 1 årig visuel kampagne mod kærestevold.

Kampagnen, som hedder ”Beat it”, startede den 25. november 2014, som er WHO´s Internationale dag mod vold.

”Vi vil gerne sende et budskab om, hvad det vil sige at være en god kæreste og sige fra overfor vold. Vi håber, at vi gennem vores budskaber kan være med til at forebygge, at unge viderefører voldsaccepterende holdninger og adfærd i samfundet og i deres kæresteforhold”, er de unges budskab.

Samarbejdet med de unge var centreret omkring de unges egne erfaringer, syn og værdier, så de på den måde fik muligheden for at udarbejde deres budskaber og anbefalinger til andre unge, forældre, fagpersoner m.m. ud fra deres egne betragtninger.

De unge lægger vægt på, at det er vigtigt at sætte ord på, hvordan man selv er en god kæreste, og at kravene om det at være en god kæreste, ikke alene er et krav, man kan stille sin partner, men at man selv er forpligtet til at danne sine egne holdninger og værdier til, hvad der skal til for at have et sundt kæresteforhold uden vold.