Skip to content

Den lille forskel er blevet større

Kvinder tjener i gennemsnit 70.000 kr mindre om året end mændene. Hvorfor og hvad kan vi gøre ved det, spørger Grønlands Ligestillingsråd

Grønlands Statistik offentliggjorde den 31. oktober sin seneste statistik over, hvor meget vi tjener her i landet. Den viser, at gennemsnitsindtægten for mændene er hele 40 procent højere end for kvinderne – og statistikken viser også, at den forskel er blevet større de senere år. For et år siden var den 36 procent, og året før var den 32 procent. Dette på trods af et generelt højere uddannelsesniveau hos kvinderne.

Mange forklaringer

Der er mange forklaringer på den store kønsforskel i gennemsnitsindtægterne. Der er eksempelvis flere mænd end kvinder i den erhvervsaktive alder og flere kvinder end mænd i de ældre generationer, hvor indtægterne er mindst. Kontorchef Lars Geraae fra Grønlands Statistik har desuden forklaret til KNR, at forskellen også kan hænge sammen med, at mændene oftere end kvinder arbejder på fysisk hårde arbejdsplader med lange arbejdsdage, og det giver en højere løn i forhold til uddannelsens længde.

Hos Grønlands Ligestillingsråd ser vi med bekymring på, at forskellen i indtægter mellem kønnene bliver stadigt større. Vi arbejder for lige muligheder for begge køn, også økonomisk. Der er efterhånden – og heldigvis – rigtig mange unge kvinder, der tager en lang, videregående uddannelse, men hvorfor havner kvinderne så forholdsvist sjældent i de velbetalte chefstillinger. Er det mon fordi, de bliver fravalgt af arbejdsgiverne ved udsigt til flere gange barselsorlov og barnets første sygedag? Eller er det fordi, de ikke selv søger stillingerne af bekymring for et stort og familie-uvenligt arbejdspres? Det kunne være interessant at få undersøgt nærmere.

Tænker traditionelt

Som samfund tænker vi ofte stadig kønstraditionelt i Grønland. Det er oftest kvinderne, der står for det meste huslige arbejde og er overrepræsenteret i erhverv med omsorgsarbejde, der er karakteriseret ved lav løn. Desuden er det oftest kvinderne, der tager både barselsorlov og den efterfølgende forældreorlov, selv om sidstnævnte sagtens kan tages udelukkende af faderen. Ligestillingsrådet vil i den forbindelse gerne sende en direkte opfordring til nybagte forældre om at unde både mor og far at tage barselsorlov og være med til at præge barnets allerførste tid.

Set med Ligestillingsrådets øjne er den traditionelle tænkning med til at grundlægge og udvikle forskellene i gennemsnitsindtægterne mellem kønnene. Vi har alle et medansvar for allerede tidligt i opdragelsen af vores børn at synliggøre over for både piger og drenge, at de har lige muligheder for uddannelse og karrierevalg. Derfor har rådet også valgt overskriften ”børneopdragelse” som tema for sit arbejde i 2017. Vi vil gerne opfordre alle forældre, pædagoger, lærere og så videre til at være bevidste om de signaler, vi sender til vores børn. Vi skal vise dem, at det er rimeligt, at mændene også tager deres tørn med madlavning, indkøb, rengøring, barselsorlov og børnepasning – og at kvinderne ikke behøver at sætte karrieren på hold, når de har født et barn og at de godt kan bestride krævende og ambitiøse job. Vi bør også i højere grad være bevidste om brugen af sproget, når vi eksempelvis taler om følelser med vores børn. Vi bør undgå udtryk som ”mand dig op”, ”tag det som en mand”, ”tøsedreng” og så videre.

Uddannelse og rollemodeller

Vi mener også, at uddannelsesinstitutionerne skal være opmærksomme og gearet til at tiltrække det underrepræsenterede køn. Vi mangler uddannet arbejdskraft i Grønland, og det er tankevækkende, at der eksempelvis i 2015 var 74 kvinder og 12 mænd, der færdiggjorde deres uddannelse på Ilisimatusarfik. Til gengæld er mændene overrepræsenteret på de kortere uddannelser.

I Ligestillingsrådet mener vi, at samfundet generelt er bedst tjent med en mere ligelig fordeling af køn i de forskellige erhverv og brancher. Det vil være godt for vores børn, hvis de også møder mandlige rollemodeller som pædagoger, lærere og lignende, ligesom adskillige undersøgelser viser, at virksomheder med kvinder som en del af topledelsen og bestyrelser klarer sig bedst.

Rådet opfordrer alle borgere i Grønland til at være bevidste om den måde, vi opdrager og påvirker vores piger og drenge i valg af uddannelse og karriere, så uligheden mellem kvinders og mænds gennemsnitsindtægt ikke fortsat skal vokse.