Skip to content

Ligestilling – selvfølgelig er det noget vi skal tale om

Denne kronik er bragt i Sermitsiaq den 19. maj 2023                                                                                                                            

Ligestilling – selvfølgelig er det noget vi skal tale om

Den 20. maj 2023 er det National Ligestillingsdag i Grønland og i den anledning præsenterer Ligestillingsrådet sin instagram-konto nali.gl, hvor vi håber, at rigtig mange vil følge med.

Vi har rakt ud til politikere, erhvervsfolk, idrætspersoner, kulturpersoner og helt almindelige grønlændere unge som ældre, kvinder, mænd og personer, der identificerer sig anderledes end det for at høre alle deres bud på, hvorfor Ligestilling er vigtigt.

Ligestilling er vigtigt, fordi det er med til at skabe et bæredygtigt samfund, hvor alle talenter får mulighed for at udfolde sig, og hvor alle ressourcer kommer i spil. Selvom der de senere år har været megen positiv fokus på Ligestilling, og meget er opnået, så er hverken Grønland, Danmark eller resten af verdenen i mål med at skabe ligestilling mellem kønnene. Det skal der fortsat arbejdes for – og det bliver der. Heldigvis.

Det nuværende Ligestillingsråd i Grønland, der er udpeget for perioden 2023 – 2026 har følgende 4 fokusområder, som vi løbende kommer til at beskæftige os med:

  • Kønsbaseret vold
  • Ligestilling på arbejdsmarkedet
  • Nultolerance over for diskrimination
  • Digitale krænkelser

Ligestilling og kønsbaseret vold – en nødvendig debat

Kønsbaseret vold tager mange former, herunder voldtægt, seksuel chikane, fysisk og psykisk vold, og det sker både i det offentlige og private rum. Det er ikke kun et problem for kvinder, men også for mænd og personer, der identificerer sig som nonbinære eller transkønnede.

I Ligestillingsrådet ønsker vi at oplyse og skabe debat om dette område, og vi kommer samtidig til at sætte fokus på normaliseringen af kønsbetonet vold. En normalisering af kønsbetonet vold er for eksempel:

  • Populærkulturelle referencer, der glorificerer vold mod kvinder i fx musikvideoer eller i sangtekster, hvor kvinder bliver voldtaget eller slået, uden det bliver behandlet som en alvorlig forbrydelse.
  • Voldtægtskultur, hvor voldtægt og seksuelle overgreb bliver normaliseret og bagatelliseret gennem jokes og kommentarer, der antyder, at ofret selv var skyld i overgrebet

Hverken Naalakkersuisut eller Ligestillingsrådet kan komme ovenstående eksempler på giftig kultur til livs alene. Dette kræver en samfundsmæssig holdningsændring, hvor vi alle tager et ansvar for at ændre kulturen og sige fra, når vi ser det forekomme. Vi har således alle en mulighed for at ændre på situationen, og den mulighed ønsker vi i Ligestillingsrådet at flere benytter sig af.

I sidste ende er kønsbaseret vold et samfundsmæssigt problem, og vi er alle nødt til at spille en rolle i at tackle det. Dette tror vi i Ligestillingsrådet vil være med til at skabe et bedre Grønland og et meget bedre udgangspunkt for vores unge mennesker og børn.

Ligestillingsrådet vil de kommende år via onlinekampagner være med til at skubbe til denne dagsorden, ligesom vi vil bidrage til at indsamle data, der nærmere belyser emnet kønsbaseret vold i Grønland.

Ligestilling på arbejdsmarkedet – en uopnåelig drøm?

En af de største udfordringer ved at tackle ligestillingsproblemerne på arbejdsmarkedet er, at de ofte er knyttet til dybtliggende strukturer i vores samfund – herunder strukturer og forudindtagetheder, som vi end ikke nødvendigvis selv er opmærksomme på. Derfor kræver det et systemisk skift i vores tilgang til at skabe ligestilling, og dette skifte vil inkludere en masse åbenhed og ikke mindst nysgerrighed.

En del af løsningen kunne være at implementere politikker, der fremmer ligestilling og inklusion på arbejdspladsen. Dette kan omfatte kvoter for kvinder i bestyrelser og ledende stillinger, støtte til forældreorlov og udvidelse af arbejdsgivers refusionsmuligheder ved barsel. Desuden kan virksomheder og organisationer opfordres til at indsamle og offentliggøre data om deres kønsrepræsentation og lønniveauer for at øge gennemsigtigheden og ansvarligheden.

I sidste ende er ligestilling på arbejdsmarkedet ikke kun en moralsk imperativ, det er også en økonomisk nødvendighed. Når kvinder og mænd har lige muligheder og adgang til arbejdspladser, kan det føre til økonomisk vækst og større velstand for alle. Dette kan imidlertid ikke ske uden et samarbejde og fælles forståelse med arbejdsmarkedets parter.

I Ligestillingsrådet vil vi de kommende fire år arbejde sammen med erhvervslivet og være med til at sætte yderligere fokus på dette område og også være med til at udvikle værktøjer, som virksomhederne kan bruge til at øge ligestillingen på arbejdsmarkedet.

Nultolerance over for diskrimination – en nødvendighed i et moderne samfund

Diskrimination på grund af race, køn, seksuel orientering, religion eller handicap er en trussel mod vores samfund og vores grundlæggende menneskerettigheder. Nultolerance over for diskrimination er derfor en nødvendighed i vores samfund, og det er afgørende for at skabe et retfærdigt og inkluderende samfund.

Ligestillingsrådet hilser Naalakkersuisuts lovarbejde vedrørende en anti-diskriminationslov velkommen, og vi vil ligeledes de kommende fire år være med til at skabe debat omkring emnet samt forhåbentlig sammen med både offentlige myndigheder og erhvervslivet tage livtag på problemstillingen.

Digitale krænkelser – hvordan beskytter vi hinanden online

Digitale krænkelser er en stigende udfordring i vores samfund, og det har en særlig betydning i et ligestillingsperspektiv, da tendensen desværre er, at det oftest er kvinder og minoritetsgrupper, der udsættes for krænkelserne.

Digitale krænkelser sker i form af online chikane, ulovlig deling af intime billeder, stalking, hævnporno og hate speech.

Ligestillingsrådets arbejde med denne dagsorden vil de kommende år være forøget fokus på problematikken online på de sociale medier, hvor vi kommer til at sætte fokus på området i et forsøg på også at skabe en ændring i den kultur, der tillader digitale krænkelser. Vi kommer derudover til at søge viden og inspiration til ændringer i og uden for Grønland, hvor digitale krænkelser længe har været på dagsordenen, og vi kommer til at række ud til og samarbejde med offentlige myndigheder og organisationer, der arbejder med dette og som allerede besidder en stor viden på området.

Der er mange emner, der kan berøres i et ligestillingsperspektiv, og der er ingen tvivl om, at ligestilling er vigtigt. Det er vigtigt for alle, og det er noget, vi skal tale mere om.

 

Britta Keldsen
Fungerende Formand
Grønlands Ligestillingsråd