Skip to content

#ArcticFeminism

#ArcticFeminism

Vi kan ikke komme udenom, at vi som samfund har særlige forventninger til, hvad en kvinde kan, og hvad en mand kan.

Når der, f.eks. er langt flere kvindelige pædagoger end mandlige, er det ikke fordi, at kvinder i udgangspunktet er bedre pædagoger. Det er fordi, at vi er opdraget til at tro, at kvinder er bedre omsorgsgivere end mænd.

Du har f.eks. andre muligheder, hvis du er mand, end hvis du er kvinde, ligesom hudfarve, etnicitet og seksualitet har en betydning for, hvilke muligheder samfundet tilbyder dig.

Vi har brug for feminisme.

Feminismen er den bevægelse, der vil ruske i vores opfattelse af hvad en ”rigtig” kvinde og en ”rigtig” mand er og i det hele taget sætte spørgsmålstegn ved, hvad der er ”rigtigt” for det enkelte menneske.

Feminisme handler om at erkende og bekæmpe de uligheder, der i dag findes mellem kønnene.

Feminisme handler om friheden til at være den man har lyst til at være, og leve det liv man gerne vil uafhængigt af ens køn.

Feminismens mål er, at bekæmpe skadelige kønsstereotyper der begrænser os, og at man kæmper for at alle, uanset køn, nationalitet, etnicitet, seksualitet, religiøs overbevisning osv.

Vi skal have lige muligheder og lige rettigheder.

Der er mange måder, at være feminist på, men grundlæggende er feminisme en ideologi der vil nedbryde fordomme, og som har til hensigt, at ændre på de samfundsstrukturer, som holder os fast i de (traditionelle) kønsstereotype kvinde og mandesyn.