Skip to content

Sexchikane

Lovgivning

Ifølge Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013, § 2, stk. 2, om ligestilling af mænd og kvinder, er det forbudt at udsætte en kvinde eller en mand for chikane eller sexchikane.

Hvad er sexchikane

Sexchikane er et udbredt fænomen, men også et meget tabubelagt emne, forbundet med fordomme.

Sexchikane defineres kort og enkelt som en seksuel handling, som den krænkede part ikke ønsker og finder ubehageligt.

Sexchikane har karakter i form af uønsket seksuel opmærksomhed, såsom berøringer, sjofle vittigheder og opfordringer.

Det kan også være kønschikane, altså et chikaneform på en arbejdsplads med chikanerende toner over for det modsatte køn, såsom verbal og ikke-verbal adfærd af seksuel karakter, der kan virke nedværdigende eller krænkende på nogen.

Den chikanøse adfærd kan udvises både fra kolleger og chefer, enten ved deltagelse eller ved stiltiende accept.

Det er uacceptabelt at kvinder eller mænd bliver udsat for sexchikane. De menneskelige omkostninger er store for dem, som bliver udsat, det er derfor vigtigt, at den som udsættes for sexchikane gør opmærksom på, at handlingen ikke accepteres.

Ofte medfører sexchikane skyld og skam.

Sexchikane er: 
Et ligestillingsproblem, et velfærdsproblem, et arbejdspladsproblem og et menneskeretligproblem.

Sexchikane forekommer verbalt, som trusler, og som direkte fysiske handlinger.

Sexchikane sker alle steder. På arbejde, i hjemmet, ude på gaden, i byen, ja alle steder, hvor mennesker mødes.