Skip to content

Podcast

Borger i Grønland, som udsættes for diskrimination har ingen ligebehandlingslov, som beskytter dem

Borgere i Grønland, som udsættes for diskrimination, for eksempel på baggrund af deres køn, sprog, handicap, alder, m.m., har ingen ligebehandlingslov, som beskytter dem, ligesom der hellere ikke findes en særskilt, eller en tilsvarende organ med et selvstændigt ansvar for administrativ klagebehandling for diskriminationsberørte. 

“Ligestillingsrådet har, som led i deres ligeværdskampagne #Naliga, i samarbejde med journalisterne AminnguaK Dahl Petrussen og Bibi Nathansen, fået produceret 3 styks podcast, der sætter fokus på ligeværdighed, ligestilling, Ligebehandling, eller manglen derpå. Rådets medlemmer ønsker, at vi som borgere, eller for den sag skyld, politikere, generelt bliver mere opmærksomme på, at der her i landet er mennesker, som udsættes for diskrimination. 

“Jeg mener helt klart, at der er et behov for at få italesat betydningen af ligeværdighed blandt mennesker, ligesom der er et stort behov for at få italesat, hvad diskrimination er”, siger formanden for Grønlands Ligestillingsråd, Elisa Petersen. 

Podcastene tager udgangspunkt i 3 forskellige cases, hvoraf den første handler om en ung kvindes liv og kamp som handicappet, den anden sætter fokus på folkeskolen; bygder vs byer, og den tredje handler om mænds livsvilkår i Grønland. 

Podcastene er på grønlandsk.

Podcast er et engelsk udtryk, som betegner; Personal On Demand – casting. Podcastene kan downloades fra internettet, og du kan lytte til dem, når du får tid og mulighed på https://www.nali.gl