Skip to content

Tak for jeres indsats

Da Covid-19 pandemien brød ud, blev mange af os sendt hjem, for at arbejde hjemmefra, mens en stor gruppe af forskellige fagfolk dagligt måtte møde ind på deres arbejde for at sikre, at samfundets hjul fortsat kunne køre rundt.

Pædagoger og medhjælpere skulle tage sig af nødpasning af vores børn, vagten på krisecenteret skulle tage imod voldsramte kvinder og børn, butikspersonalet skulle sikre, at vi kunne få vores daglige fornødenheder, sosu-assistenten skulle passe og pleje vores gamle, sundhedspersonalet skulle passe og pleje vores syge, og renovationsarbejderen skulle hente vores skrald.

Mænd og kvinder fra lavindkomstgrupper, hvis arbejde ikke anerkendes nok, hverken med prestige eller højere lønninger, mødte dagligt op på deres arbejde, oveni købet med risiko for, at blive smittet med Covid-19. Fællesnævneren for dem alle er, at deres arbejde ikke kan klares fra distancen.

”Selvom Covid-19 krisen kræver noget af os alle, så vil jeg gerne opfordre til, at vi takker de mennesker, hvis arbejde ikke anerkendes nok. Vi skylder dem en stor tak for at gøre en forskel under krisetid. Vi skal i fremtiden huske på, at deres rolle i samfundet med stor tydelighed viste, hvor uundværlige de er i vores dagligdag.

Tak for jeres indsats”

K. Ole Olsen

K. Ole Olsen, har ydet en ekstraordinær indsats på sin arbejdsplads, under Covid-19 krisen.

Han har arbejdet utrætteligt, og mødt alle med sit gode humør. Det er noget, der gør en forskel, i en kriseperiode, hvor alle er angste for at blive smittet.

Jonas Rohmann

Slagterelev, Jonas Rohmann Hansen har ydet en ekstraordinær indsats på sin praktikplads, under Covid-19 krisen.

Han arbejdede dag og nat, for at hjælpe til med, at der altid var mad i butikken. Han tog ekstra vagter, og blev længere tid end han ellers skulle, så han kunne hjælpe sine kollegaer.

Trods utryghed, var han på arbejde og gav god kunde betjening i Brugsen – Aviaja Rohmann Hansen.

Grethe Siegstad

Coronakrisen viste, et øget behov for hjælp til voldsramte kvinder og børn.

Når kvinder, mænd og børn bliver bedt om at isolere sig i hjemmet, så sætter det udsatte familier under et enormt pres. Den vold, som enten allerede udspiller sig eller som ligger lige under overfladen, kan nemt blusse op.

Det bliver ekstra kritisk og farligt at være i hjemmet for voldsudsatte kvinde og børn, og det er farligt at gøre modstand, da det kan forværre hans vrede og vold.

Isolation i hjemmet er en skrækscenarie for mange af de tusindvis af kvinder, som lever med en voldelig og dominerende partner.

”Vold er et globalt problem. Udfordringerne er forskellige, men konsekvenserne er de samme” – Grethe Siegstad