Skip to content

Kvinder tjener 23 % mindre en mænd. Hvorfor mon?

Det blev igen bekræftet, at kvinder tjener mindre end mænd i Grønland. Hele 23 % i 2021.  Det viser de seneste tal fra Grønlands Statistik.

Et klassisk ligestillingsproblem er forskelle i løn mellem mænd og kvinder: både i forskelle i løn for samme arbejde, og forskelle i lønstigninger og løntillæg imellem kønnene. Ligeløn er et ligestillingsproblem i Grønland, hvor mænd generelt tjener væsentligt mere end kvinder.

Ligeløn for samme arbejde sikres i vid udstrækning, når der ansættes på baggrund af overenskomster.

Derudover viser undersøgelser, at de sektorer med flest mænd har et højere lønniveau end sektorer med flest kvinder. Samtidig vil kvinder typisk tage mest barsel og forældreorlov, og undersøgelser viser at mænd får oftere lønstigninger og flere løntillæg. Samlet får dette også betydning for alderdommen, da mænd får større pension end kvinder.

Løngabet mellem mænd og kvinder kan således forklares sådan, at kvinder generelt har større ansvar i hjemmet, og at det typisk er kvinderne der bliver hjemme i forbindelse med børnesygedage eller  tager størstedelen af barselsperioden for, hvert barn der bliver født. Så, faktum er, at det koster kvinderne, at få børn i løn, karriere og pension.

Og, der er ikke noget nyt i, at vi i Grønland har et kønsopdelt arbejdsmarked. Omsorgs – og plejerelateret jobs er domineret af kvinder, hvorimod flere mænd er placeret i de ledende stillinger.

Kønsopdelt arbejdsmarked henviser til det fænomen, at kvinder og mænd ikke er jævnt fordelt på arbejdsmarkedet, men derimod ofte fordeler sig indenfor specifikke fag.  Inden for et fagområde kan kvinder og mænd ligeledes foretrække forskellige jobfunktioner.

Det kønsopdelte arbejdsmarked hænger tæt sammen med kønsrolleopfattelsen; det et samfund forventer af mænd og kvinder vil afspejle sig i arbejdsmarkedet.

Og, så kan vi hellere ikke gå udenom de gængse kønsroller, der er en opfattelse af, hvordan en kvinde eller en mand skal opføre sig i samfundet, f.eks. på arbejdspladsen, uddannelsesinstitution m.m.

Kønsroller viser, hvad folk forventer af en person, fordi man enten er pige/kvinde eller dreng/mand. Hvordan kønsroller defineres i et samfund hænger tæt sammen med samfundets udvikling, f.eks. religiøse tilhørsforhold, arbejdsmarkedets og uddannelsessystemets opbygning, kulturarv osv.

I Grønland har vi hellere ikke analyser på løn generelt. Vi mangler analyser på ligeløns forholdende. De seneste tal tager ikke hensyn til arbejdstid eller jobfunktioner, og det er problematisk. For at ændre på noget, må vi have analyser. Grønlands ligestillingsråd har ikke kunne finde konkrete oplysninger om, hvilke tiltag man har taget for at afhjælpe den forskel i lønniveau mellem mænd og kvinder. Måske er det noget, der bør implementeres, f.eks. i overenskomstforhandlingerne?