Skip to content

Ligestilling mellem kønnene kommer ikke af sig selv

Materialet består af en række lettilgængelig viden om hvad ligestillingen egentlig er, hvad Ligestillingsrådet laver, med en række spørgsmål til debat i hjemmet, som del af studiet eller på arbejdspladsen.

Kønsroller, sexchikane, kvindesyn, mandesyn, og kønskvoter er nogle af de emner materialet tager udgangspunkt i. Materialet kan bruges i undervisningssammenhænge og til at drøfte rettigheder og forpligtelser kønnene i mellem.

Grønland har siden 2003 haft en ligestillingslov med det overordnede formål at sikre, at ingen mennesker oplever forskelsbehandling, på grund af deres køn. I 2013 blev ligestillingsloven revideret så loven i dag omfatter alle ligestillingsrelaterede love, og som noget nyt kriminaliserer sexchikane. Se materialet ved at klikke her eller på billedet.