Skip to content

Kønsrelateret vold

Vi kan forebygge volden ved at styrke ligestillingen i samfundet

I Grønland har vi et stort problem med vold mod kvinder, og langt de fleste gange udøves volden af mænd. Vi vil gerne være med til at bryde dette mønster, og det gør vi blandt andet ved i højere grad at bringe mændene på banen, når vi taler om volden.

Kønsrelateret vold

Det siges, at 62 % af de grønlandske kvinder, har været udsat for vold, henover deres liv. Ifølge politiets statistikker, er den personfarlige kriminalitet (vold, drab og sædelighedskriminalitet, fortsat den største kriminalitetsudfordring i Grønland. I 2017 blev der anmeldt 845 tilfælde af vold.

Drenge bliver oftest udsat for vold fra fremmede, mens piger oftere bliver udsat for kærestevold eller familievold.

Volden sker i alle samfundsklasser.

Personfarlig kriminalitet

Personfarlig kriminalitet er:

  • Vold
  • Drab
  • Sædelighedsforbrydelser, herunder:
    • voldtægt
    • kønsligt forhold til barn under 15 år
    • blufærdighedskrænkelse